Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jauniešu bezdarbs un tā samazināšanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Youth Unemployment in Latvia and Possibilities of its Reduction”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I. Judrupa
Recenzents Lektore A. Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, noslēguma un literatūras saraksta, kopumā 29 nosaukumi. Ir izklāstīta uz 59 lappusēm, satur 3 tabulas, 3 formulas, 1 grafiks un 21 attēlus. Pamatota tēmas aktualitāte, noformulēts darba mērķis un uzdevumi. Ir veikts mācību literatūras apskats, kā arī ir veikta jauniešu aptauja. Tika aptaujāti 100 cilvēki vecumgrupā no 15 gadiem līdz 24 gadiem. Ir izpētīts bezdarbs laika periodā no 2002. gada līdz 2014. gadam. Ir aprakstīti bezdarba un nodarbinātības jēdzieni, bezdarba veidi, bezdarba cēloņi un sekas. Ir izdarīts secinājums un izvirzīts priekšlikums par bezdarba samazināšanas iespējam. Konstatēts, ka izglītība ir viena no bezdarba samazināšanas iespējam. Darbā ir īsi aprakstīta „Jauniešu garantijas” programma.
Atslēgas vārdi bezdarbs, bezdarba veidi, Inflācija, Pilnīga nodarbinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā unemployment, young people, types of unemployment, inflation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 10:55:53