Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Attālināts darbs un tā ietekme uz ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā „Teleworking and Its Impact on the Economy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Alise Vītola
Recenzents Prakt. doc. U. Kamols
Anotācija Martas Ūdres bakalaura darba tēma Attālināts darbs, tā ietekme uz ekonomiku. Bakalaura darba mērķis ir noteikt attālinātā darba sociālekonomiskos ieguvumus un to palielināšanās iespējas darbinieka un valsts mērogā. Darbs satur 64 lapas, ieskaitot pielikumus, 9 attēlus, 15 tabulas, 21 bibliogrāfiskos nosaukumus, 2 pielikumus. Darba mērķa sasniegšana tiek īstenota ar tādiem uzdevumiem kā teorētiskās bāzes veidošana, atklājot attālinātā darba jēdzienu, tā attīstību un ietekmējošos faktorus uz darba devēju un darba ņēmēju. Empīriskā pētījuma ietvaros tiek analizēta iedzīvotāju attieksme un ieinteresētība par attālinātā darba formu starp attālināti nestrādājošiem un teledarbinieku tendences attālinātās darba formas izmantošanā. Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, tika veikta datu pielīdzināšana valsts mērogam un aprēķināti aptuvena sociālekonomiskā ietekme uz iedzīvotāju. Pētījuma rezultātā tiek apkopoti anketēšanas rezultātā iegūtie dati. Tiek aprēķināts, ka Latvijā vismaz 141 tūkstotis iedzīvotāju strādā attālināti, ņemot vērā visus teledarbinieku ieguvumus, gada laikā saražotais gala produkts naudas izteiksmē sastāda vismaz 3,22% no valsts iekšzemes kopprodukta. Aprēķinot teledarbinieku ietekmi uz valsts ekonomiku, tika secināts, attīstot attālinātā darba izmantošanu un, sniedzot iespēju attālināti strādāt tiem, kas to vēlētos, gada laikā teledarbinieku saražotais gala produkts naudas izteiksmē varētu palielināt IKP par 1,90%
Atslēgas vārdi teledarbs, attālināts darbs, attālinātais darba centrs.
Atslēgas vārdi angļu valodā remote working, telework, teleworking, smart work centre
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 10:41:12