Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Youth Employment Problems in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs G. Blagova
Recenzents Asoc. prof. T. Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Veronika Andrianova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mag.oec. Gaļina Blagova Bakalaura darba temats: Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba apjoms: 62.lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 4 tabulas un 1 formula. Bakalaura darbā izmantoti 30 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 28 ir latviešu valodā un 2 svešvalodā. Informācijas avoti ietver zinātnisku literatūru, ekonomistu un analītiķu publikācijas un statistisko materiālu krājumus, piemēram, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datus, it īpaši statistisko datu krājums „Jaunieši Latvijā, 2014” , lielākā daļa no tiem – elektroniskie resursi. Jaunieši ir nācijas vitalitātes un ilgtspējas rezerve, tās tagadne un nākotne. Tomēr šī aktīva, mobīlā un uzņēmīga sabiedrības daļa tagad pakļauta bezdarba riskam daudz vairāk, nekā citi iedzīvotāji. Bezdarbnieku īpatsvars šajā vecuma grupā ir krietni lielāks nekā citās vecumgrupās. Līdz ar to darba tēma “Jauniešu nodarbinātības problēma Latvijā” ir svarīga un aktuālā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt tieši jauniešu darba tigus, un vairāk pievērst uzmanības nodarbinātībai un bezdarbam, ka arī noteikt jauniešu nodarbinātības problēmas un piedāvāt risinājumus un pasākumus, kas var mazināt šīs problēmas asumu.
Atslēgas vārdi jaunieši, nodarbinātība, bezdarbs, darba tirgus,problēmas, nodarbinātības problēmas, bezdarba problēmas, risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā youth, employment, unemployment, problems, labour market, employment problems, unemployment problems, solutions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 00:32:47