Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., zin. asist. J.Eriņa
Anotācija Bakalaura darbu „Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Līva Mazdrēvica. Bakalaura darbā tiks meklēti un piedāvāti risinājumi tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Bakalaura darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 92 lapas. Darbā ietilpst 36 attēli un 39 tabulas. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, piedāvātā produkcija un pakalpojumi, reklāma un uzņēmuma tēla veidošana, preču uzskaites sistēma, veikta tirgus un uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Izstrādāta uzņēmuma SVID analīze, atklātas uzņēmuma problēmas un izvirzīti trīs priekšlikumi aprēķinu daļas izstrādāšanai. Aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini analītiskā daļā izvirzīto problēmu risināšanai. Kā pirmā tika risināta problēma par to, ka piedāvātajai produkcijai ir sezonāls raksturs, tika izskatīta iespēja mazināt sezonalitātes ietekmi un palielināt uzņēmuma peļņu, ieviešot tirdzniecībā jaunu produktu. Kā otrā problēma, novecojušas veikala tehnikas dēļ, tika atklāta nepilnīga preču uzskaites sistēma uzņēmumā, tika izvērtēta iespēja ieviest uzņēmumā datorizētu preču uzskaites sistēmu. Kā trešā problēma tika atklāta nepieciešamība pilnveidot uzņēmuma reklāmu, tiek piedāvāts uzstādīt vides reklāmu, lai popularizētu uzņēmuma vārdu un palielinātu preču apgrozījumu. Kā arī aprēķinu daļā tiek izvērtēta projektu realizācijas efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļā tika aplūkota informācijas ievade uzņēmuma interneta veikalā par jauno produktu un izstrādāts preču uzskaites sistēmas ieviešanas projekts, izmantojot projektu vadības programmu Microsoft Project.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business activity of trading company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 18:21:32