Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Nodarbināto drošības sistēmas pilnveidošana aizsardzībai pret elektriskās strāvas iedarbību
Nosaukums angļu valodā Improving Employee Safety System for Protection from Electric Current Effect
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Bērziņš, Mg.sc.ing.
Recenzents I.Brakšs, Dr.sc.ing., doc.
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksandrs Bogorods Maģistra darba vadītājs: Doc., Mg. sc. ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Nodarbināto drošības sistēmas pilnveidošana aizsardzībai pret elektriskās strāvas iedarbību” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 90 lapām. Maģistra darbs satur 21 attēlu, 10 tabulas un 4 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir atrast nodarbināto drošības sistēmas pilnveidošanas iespējas aizsardzībai pret elektriskās strāvas iedarbību. Pamatojoties uz pētījuma secinājumiem, konstatēt kāda var būt strāvas ietekme uz cilvēku organismu, un noskaidrot iespējamās sekas ko radījusi strāvas iedarbība, kā arī izstrādāt priekšlikumus, kas būtu paveicami savlaicīgai nelaimes gadījumu novēršanai. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots kāda nozīme ir elektroiekārtu drošas lietošanas ekspluatācijai, kāda var būt elektriskās strāvas iespējamā iedarbība uz cilvēka organismu, kāda var būt statiskās elektrības ietekme un kādas elektrotraumas var veidoties iekārtu nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Analītiskajā daļā tiek noskaidrots kādi tehniskie pasākumi veicami aizsardzībai pret strāvas iedarbību, kā klasificējamas telpas pēc to elektrobīstamības un kādi elektroietaisēs lietojamie elektroaizsardzības līdzekļi ir sastopami. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām nodarbināto drošības sistēmas pilnveidošanas iespējām aizsardzībai pret elektriskās strāvas iedarbību, aplūkojot pienākumus, atbildību, personāla un darba organizāciju, kā arī nelaimes gadījumu analīzi, ir izstrādāti ieteicamie pasākumi savlaicīgai iespējamo nelaimes gadījumu novēršanai. Maģistra darbā izmantota literatūra par elektrodrošību, darba aizsardzību, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Valsts darba inspekcijas mājas lapā iekļautie materiāli un citi elektroniskie resursi. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Atslēgas vārdi elektrodrošība, nodarbināto drošības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā electrical safety, employee safety system
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 12:05:00