Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Izmaksu optimizācija mārketinga pasākumiem Cēsu pilsētā”
Nosaukums angļu valodā „Optimization of Marketing Activity Costs in Cēsis”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. U. Kamols
Recenzents Lektore K. Gorbunova
Anotācija Bakalaura darbu „Izmaksu optimizācija mārketinga pasākumiem Cēsu pilsētā” izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas Ekonomika studente Eva Jemeļjanova. Darbs tika veidots ar mērķi izprast un analizēt Cēsu novada mārketinga pasākumu izmaksas un veidot ieteikumus izmaksu optimizācijai. Neskatoties uz to, ka Cēsis ir neliela pilsēta gan pēc teritorijas lieluma, gan iedzīvotāju skaita, tā ir zināma un izceļas starp citām Latvijas pilsētām. Tas saistīts ar to, ka Cēsīs aktīvi nodarbojās ar pilsētu mārketingu, veicot dažādus pasākumus pilsētas atpazīstamības veicināšanā un tēla veidošanā. Tieši šīs bija viens no iemesliem, kādēļ autore vēlējās pētīt Cēsu pilsētas mārketinga pasākumu izdevumus. Pētījuma veikšanai izstrādāto darba uzdevumu ietvaros ir izpētīta un izanalizēta teorētiskā literatūra par teritoriālo un vispārīgo mārketingu, budžetu un optimizāciju. Ir savākti un apkopoti dati par Cēsu mārketinga pasākumu izdevumiem, izveidota un veikta sabiedrības anketēšana par Cēsu pilsētas svētkiem. Apkopoti iegūtie informācijas materiāli. Darbā teorijas daļā analizēta un apkopota teorētiskā literatūra vispārīgi par mārketingu un teritoriālo mārketingu, valsts un pašvaldības budžetu un optimizācijas procesu. Savukārt analītiskajā daļā apskatīta un analizēta šo aspektu reālā situācija dzīvē – Cēsu novadā un pilsētā. Mārketinga pasākumu izpētes procesā izstrādāta mārketinga pasākumu budžeta analīze un aptauja par vienu no mārketinga pasākumiem – Cēsu pilsētas svētkiem. Veicot anketēšanu un budžetu analīzi, izpētīts un secināts, ka Cēsu novada mārketinga pasākumu izdevumus ir iespējams optimizēt – samazināt mārketinga pasākuma izmaksas. Darbā aprakstīti secinājumi un ieteikumi, kas radušies pētījuma veikšanas laikā. Izstrādājot darbu, secināts, ka teritoriālais mārketings 21. gadsimtā kļūst arvien nozīmīgāks un nepieciešamāks jebkuras teritorijas attīstībā. Darbs sastāv no 58 lapaspusēm un tajā ir 19 attēli 2 tabulas.
Atslēgas vārdi Mārketings, izmaksu optimizācija, pilsētu mārketings, budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, territorial marketing, optimization, budget
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 10:30:27