Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Nosaukums angļu valodā Designing a Dangerous Cargo Terminal for Improving the Efficiency of an Enterprise.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Yevhen Harbuz
Recenzents Sergejs Kuzņecovs
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu ”Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai” veltīts daudzfunkcionāla termināla projektēšanai, kas atbilst visiem normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar bīstamo kravu glabāšanu, iepakošanu, marķēšanu, transportēšanu utt. Darbā gaitā tika apkopota un analizēta Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes sniegta informācija par bīstamo kravu pārvadājumu situāciju valstī. Lai pieņemtu lēmumu par bīstamo kravas terminālu būvniecību bija arī apkopota un izanalizēta informācija par lielākiem uzņēmumiem, kuri sniedz bīstamo kravu pārvadājumu pakalpojumus Latvijas teritorijā. Darba mērķis bija projicēt bīstamo kravu termināli, izmantojot datu analīzi, matemātiskus un tehniskus aprēķinus. Darba pirmajā daļā bija aprakstīti galvenie termini, kuri tika izmantoti darbā, ka arī apkopota informācija par visparīgu kravu pārvadājumu situāciju valstī. Darba otrajā daļā tika izpētīta bīstamo kravu nozare valstī, ir apskatīts starptautiskais normatīvais regulējums, aprakstīta bīstamo kravu pārvadājumu situācija valstī, veikta bīstamo kravu pārvadājumu tirgus analīze, ka arī apskatītas un analizētas Latvijas galvenos ostas bīstamo kravu apgrozījums un kravas struktūra, apskatīti uzņēmumi, kuri nodarbojas ar bīstamam vielam. Darba trešajā daļa ir aprakstīts termināla projektēšanas pamatojums, ir izanalizēta ienākošo un izejošo kravu plūsma, no iegūtiem rezultātiem bija noteikta optimāla termināla atrašanas vieta Latvijas teritorijā. Tika aprēķināti termināla dažādu laukumu platība. Rezultāta bija projicēts termināls, kas ļauj glabāt un apstrādāt kravas gan kā multimodālais sadales komplekss, gan kā noliktava, kas ļauj glabāt un apstrādāt kravas. Bakalaura darbs ar projekta daļu satur 65 lappuses, 18 attēlus, 19 tabulas, 43 formulas un 23 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Bīstamo kravu termināla projektēšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Designing a Dangerous Cargo Terminal for Improving the Efficiency of an Enterprise
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 09:26:28