Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities to Increase Business Competitiveness”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., K. Gorbunova
Recenzents Lektors N. Balabka
Anotācija Bakalaura darba „Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas” autore ir Karmena Lauberga, zinātniskā vadītāja – Mg.eoc. lektore Kristīne Gorbunova. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA „DHL Latvia” saimniecisko darbību, nosaukt un pamatot ieteicamos pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai. Pētījuma gaitā tika aprakstīta konkurences un konkurētspējas būtība, raksturota nozare, kurā darbojas SIA „DHL Latvia”, analizēta uzņēmuma saimnieciski – finansiālā darbība un konkurētspēja laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam, izdarīti secinājumi par uzņēmuma konkurētspēju, salīdzinot ar tuvākajiem konkurentiem, un sniegti priekšlikumi par konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā aprakstīta konkurences būtība un tirgus tipi, raksturoti konkurētspēju ietekmējošie faktori un tās novērtēšanas metodes. Otrajā daļā izpētīta nozare, kurā darbojas analizējamais uzņēmums, analizēta SIA „DHL Latvia” saimnieciski – finansiālā darbība un konkurētspēja, kā arī salīdzināti un izvērtēti uzņēmuma tuvākie konkurenti. Trešajā daļā, apkopojot iepriekš analizēto informāciju, izdarīti secinājumi par SIA „DHL Latvia” konkurētspēju, izstrādāti un pamatoti priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Pētījumā secināts, ka SIA „DHL Latvia” būtiskākās ārējās vides radītās iespējas ir tehnoloģiju attīstība un inovācijas, kā arī e-komercijas attīstība, bet nozīmīgākos draudus uzņēmuma attīstībai rada nestabila politiskā situācija pasaulē un iespējamas neparedzamas likumdošanas izmaiņas. SIA „DHL Latvia”, pretēji mātes uzņēmuma stratēģijai, pieaug ienākumu no kurjerpasta īpatsvars kopējā neto apgrozījumā. Analizējamā uzņēmuma rīcībā esošie līdzekļi tiek izmantoti efektīvi un salīdzinoši zemā neto peļņa nenozīmē draudus uzņēmuma maksātspējai, bet gan liecina par uzņēmuma attīstību nākotnē. Izdarot secinājumus, tika sniegti priekšlikumi uzņēmumam veicināt sadarbību ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī interneta veikaliem, lai mazinātu atkarību no nedaudziem lieliem klientiem, modernizēt finanšu IT sistēmu, pilnveidot uzņēmuma interneta vietni un veikt regulāru tirgus un klientu vajadzību izpēti, lai spētu laikus reaģēt uz izmaiņām. Darbā tika izmantotas šādas pētījuma metodes: analīze un sintēze, gadījuma pētījums, datu apstrāde, grafiku veidošana. Pētījumu ierobežojošie faktori ir uzņēmumu un nozares datu pieejamība. Darbs satur 69 lappuses, 19 attēlus, 8 tabulas un 7 pielikumus.
Atslēgas vārdi konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 23:22:30