Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka riska faktoru analīze un novērtēšana kokapstrādē, to samazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Analysis and Assessment of Fire Risk Factors in Woodworking, Possibilities of their Reduction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Jemeļjanovs, Dr.sc.ing.
Recenzents H.Kaļķis, Dr.sc.admin.
Anotācija Maģistra darba tēma: „Ugunsgrēka riska faktoru analīze un novērtēšana kokapstrādes jomā, to samazināšanas iespējas”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 108 lapām. Maģistra darbs satur 5 tabulas, 12 attēlus, 9 fotoattēlus un 8 aprēķinu formulas. Maģistra darba izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 24 informācijas avoti: Latvijas Republikas aktuālie darba aizsardzības un ugunsdrošības likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas dati, uzņēmuma iekšējā dokumentācija un interneta resursi. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīti ugunsgrēka riska faktori, ugunsgrēka riska novērtēšanas analīze un ugunsgrēka risku novērtēšanas metodes. Maģistra darba analītiskā daļā ir apskatīta A/S „Rīgas vagonbūves rūpnīcas” darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas. Izvērtēti Latvijas Republikas darba aizsardzības likumdošanas normatīvie akti, kas saistīti ar ugunsdrošības prasībām un ugunsdrošības uzraudzību kokapstrādes jomā. Maģistra darbā ir apkopoti un analizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas dati par ugunsgrēku skaitu un izcelšanas iemesliem kokapstrādes jomā par 2008. - 2014. gadiem. Maģistra darba praktiskā daļā ir veikti kokapstrādes uzņēmumos visu nevēlamo notikumu rašanās biežuma noteikšanas matemātiskie aprēķini, ugunsslodzes aprēķini kokapstrādes iecirkņa telpām. Tika veikta ugunsgrēka izcelšanas riska tendences noteikšana ar ekstrapolācijas (lineārā trenda) metodi. Tika pielietota arī kontrolsarakstu metode. Pamatojoties uz Maģistra darba veiktajiem pētījumiem un aprēķiniem ir izdarīti 7 secinājumi un sniegti 12 priekšlikumi, kā samazināt ugunsgrēku risku kokapstrādes uzņēmumos. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsgrēka riska faktori, kokapstrāde, riska faktoru analīze un novērtēšana, samazināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire risk factors, woodworking, risk analysis and assessment, Possibilities of their Reduction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 23:02:08