Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darba aizsardzības un drošības noteikumu ievērošana muitā”
Nosaukums angļu valodā “Complying with Labour Protection and Safety Rules in Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents D.Aramina, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Darba nosaukums ir „Darba aizsardzības un drošības noteikumu ievērošana muitā”. Darba autore Oksana Mikrjukova. Nodrošinot darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek samazināta iespēja notikt nelaimes gadījumam darbā, tiek novērsta arodslimību rašanās iespējamība un paildzinās darbinieku darba mūžs, bet, kā liecina statistika, nelaimes gadījumu radītājs nemazinās, bet ir tendence palielināties. Darba mērķis ir izpētīt un novērtēt darba drošības un veselības aizsardzību muitas jomā, un izdarīt pamatotus secinājumus, izstrādāt reālus priekšlikumus. Darba uzdevumi ir: 1) DA likumdošanas izpēte, 2) Darba vides iekšējās uzraudzības izpētē, 3) Statistikas datu izpēte un analīze, 4) Literatūras avotu izpēte, 5) Somijas risku novērtēšanas metodes pielietošana, 6) Darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana. Veicot riska faktora novērtēšanu un analīzi, par piemēru darba autore izvēlējās Lidostas muitas kontroles punktu 0240 terminālu. Darbā tiek apskatīta statistika laika posmā (2004. g. – 2011. g.). Izvērtējot šādus aspektus, varēs izvairīties no nelaimes gadījumiem, slimībām, kaitīgas ietekmes uz darbinieku veselību un to samazināšanu. Pētījuma objekts ir Lidostas muitas kontroles punkts 0240 termanāls. Pētījuma priekšmeti ir darba drošības un aizsardzības noteikumi. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā autore dod ieskatu darba aizsardzības vēsturiskajā attīstībā, aplūko darba aizsadzības jēdzienu un uzdevumus, kā arī darba aizsardzības un drošības teorētiskos aspektus muitā. Otrajā nodaļā darba autore ir apskatījusi VID darba aizsardzības speciālistu pienākumus un uzdevumus, kā arī izpētija un izanalizēja VID nelaimes gadījumu un arodslimību statistiku. Trešajā nodaļā, analizējot darba aizsardzības tiesību noteikumus, izmantojot veiktos aptaujas datus un balstoties uz prakses laikā gūtiem novērojumiem, ir novērtēts Lidostas MKP 0240 termināla muitas eksperta darba vietas un darba veida riska faktori. Diplomdarba apjoms ir 60 lapaspuses, tajā ir iekļauti 9 attēli, viena formula, 7 tabulas, 28 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības un drošības noteikumu ievērošana muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Complying with Labour Protection and Safety Rules in Customs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 16:15:20