Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “The Effect of Changes in Rates of Value Added Tax on the State Budget”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Latvijas valsts budžetam Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) ir nozīmīgs finansēšanas avots. Katru gadu vidēji tas nodrošina apmēram 25% no kopējiem valsts budžeta nodokļu ieņēmumiem. Latvijas valstī ir liela ienākumu nevienlīdzība, ko rada liels ienākumu nodokļu slogs iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, kas gūst minimālo darba algu. Tādēļ, lai atvieglotu kopējo nodokļu slogu šādām personām citās Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalstīs piemēro samazinātās PVN likmes pirmās nepieciešamības precēm. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt PVN likmes un to fiskālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem Latvijā, piemērojot PVN samazināto likmi pārtikas produktiem un siltumenerģijas pakalpojumiem, kā arī, salīdzinot ar ES dalībvalstu pieredzi PVN jomā, izvirzīt priekšlikumus PVN samazināto likmju piemērošanā, lai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem uzlabotu labklājības līmeni. Diplomdarba pētījuma objekts ir PVN. Pētījuma priekšmets ir PVN likmes izmaiņu fiskālā ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, kādēļ PVN nodokļa slogs maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ir pārāk augsts, kas savukārt palielina ēnu ekonomiku valstī. Pētījuma gaitā tika pierādīta PVN samazinātās likmes piemērošanas ietekme uz valsts budžetu. Diplomdarbs sastāv no trijām daļām. Pirmā daļa ir analītiska. Tajā tiek apskatīta PVN būtība, PVN piemērošana, PVN valsts budžeta ieņēmumi, ēnu ekonomika Latvijā un ES dalībvalstīs, PVN plaisa, kā arī pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanā. Otrajā daļā - PVN samazinātās likmes būtība, kā arī tiek pētītas PVN likmes pārtikas produktu piemērošanai ES dalībvalstīs un PVN samazinātās likmes piemērošana par siltumapgādes pakalpojumiem un ES iniciatīvas ēnu ekonomikas apkarošanā, tiek apskatīti ārzemju zinātniskie raksti un publikācijas, kuru pētījuma objekts ir PVN samazinātās likmes piemērošana. Trešajā daļā tiek aprakstītas PVN ieņēmumu prognozes, ja piemēro samazinātās PVN likmes pārtikas produktiem un siltumenerģijas pakalpojumiem un kādi uzlabojumi veikti nodokļu administrēšanā, lai mazinātu ēnu ekonomiku Latvijā. Diplomdarbā izmantotas sekojošas analīzes metodes – statistiskā, salīdzinājuma metode, prognozēšana, vidējo lielumu aprēķināšana, kā arī apkopošanas un grupēšanas paņēmieni. Plašākam temata izklāstam tika izmantoti vizuālie materiāli (attēli un tabulas). Darbam ir praktiskais pielietojums – tajā ir pētījumi, izpētīti statistiskie dati un zinātniskie raksti, kā arī ir piedāvāti priekšlikumi samazinātās PVN likmes piemērošanai. Diplomdarba apjoms ir 63 lappuses, tajā ietilpst 3 attēli, 12 tabulas, tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā The Effect of Changes in Rates of Value Added Tax on the State Budget”
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 15:23:43