Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Uz mikrokontrollera bāzes veidotas PID regulācijas sistēmas izveide un izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration and Investigation of Microcontroller Based PID Ragulation System"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Ivars Raņķis
Recenzents Andrejs Stepanovs
Anotācija Darba mērķis - izstrādāt vizuālo uzskates stendu, kas nepārprotami spētu parādīt PID regulēšanas priekšrocības studentu apmācības procesā. Darbs sastāv no aprēķinu – paskaidrojošās daļas, grafiskās daļas un pielikumiem. Aprēķinu- paskaidrojošā daļā ir apkopotas nodaļas: - PID regulācijas koncepcijas un tās aspektu daļa, kurā tiek apskatīti dažādi regulatoru veidi, aprakstīti to darbības principi, trūkumi un priekšrocības. Tiek apskatītas PID regulatoru koeficientu analītiskās aprēķināšanas metodes, kā arī aprakstīta uzstādījumu piemeklēšanas metode, kas balstīta uz noteikumiem; - PID regulācijas programmas izveide mikrokontrolleram nodaļa, kurā tiek pievērsta uzmanība mikrokontrollera programmas algoritmam, mikrokontrollera programmas kods ar darbības aprakstu. Tika apskatītas pamata programmas darbība, kā arī apakšprogrammu darbība un nepieciešamība; - Stenda izveides principi un uzbūve nodaļā tika apskatīti stenda uzbūves sastāvdaļas un mezgli, kā arī stenda darbības apraksts. Grafiskajā daļā iekļauti iekārtas kopsalikuma rasējums, principiālā kinemātiskā shēma, kā arī iekārtas elektriskā principiālā shēma. Pielikumos ir apkopotas svarīgāko mezglu ražotāju sniegtās datu lapas, kurās ir atrodami nepieciešamā informācija par projektā lietotajām sastāvdaļām, aprīkojumu un elementiem. Darba rezultāts - ir izstrādāts vizuāli uzskatāms stends, ar kura palīdzību ir iespējams uzskatāmi parādīt PID regulatora darbību, kā arī pētīt dažādu regulatoru īpašības. Darbā: 71 lpp. teksts, 25 attēli, 5 tabulas, 6 pielikumi un 11 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi PID REGULATORS, PROPORCIONĀLAIS REGULATORS, PROPORCIONĀLI- INTEGRĀLAIS REGULATORS, MIKROKONTROLLERIS, VIZUĀLI UZSKATĀMAIS MĀCĪBU STENDS, BUMBIŅAS BALANSĒŠANA.
Atslēgas vārdi angļu valodā PID CONTROLLER, PROPORTIONAL CONTROLLER, PROPORTIONAL- INTEGRAL CONTROLLER, MICROCONTROLLER, VISUAL- ACTION LEARNING STANDS, BALANCING BALL.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 15:12:24