Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Padziļinātās pārbaudes kā fiziskās kontroles veida tehniskie aspekti”
Nosaukums angļu valodā “Technical Aspects of Physical Customs Control”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents G.Maškovs, VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas vadītājs
Anotācija Diplomdarbā autors aplūkoja muitas likumdošanas tiesību normas un praktisko darbību kopumu, kas regulē muitas kontroles darbību īstenošanu, un kontroles objektu padziļinātās pārbaudes, kā muitas kontroles daļas, īstenošanu, un, tā kā šādas kontroles neatņemamā daļa ir tehnisko līdzekļu pielietojums, par galveno vadlīniju šajā darbā tika noteikts pārbaudes tehnisko aspektu klāsts. Diplomdarba mērķis ir ar teorētisko materiālu palīdzību aprakstīt muitas fiziskās kontroles jēdzienu, vairāk uzmanības pievēršot padziļinātās pārbaudes darbībām, tehniskiem līdzekļiem un darba aspektiem, veikt šo līdzekļu izmantošanas analīzi attiecībā uz konkrētiem mērķiem, pie tām arī parādot transportlīdzekļu pārbaudes metodikas un izvirzot praktiskos priekšlikumus tehnisko līdzekļu pielietošanas efektivitātes palielināšanai. Lai sasniegtu darba mērķu realizāciju, bija jāveic sekojošie uzdevumi: jānoformulē muitas mērķu un funkciju definīcijas, jānodefinē muitas kontroles un muitas kontroles objekta jēdzienu un veidus, jāizanalizē tehniskos aspektu aktualitātes, sagrupējot tos pēc konkrētiem transportlīdzekļiem, jānodefinē tehnisko līdzekļu un pielietojuma galvenās problēmas, izteikt priekšlikumus tehnisko līdzekļu attīstībai un kontroles gadījumu pilnveidošanas galvenos virzienus. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Diplomdarba apjoms ir 62 lappusēs, tajā skaitā 9 attēli un 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā saturā ir norādīti 24 avoti. Darbs satur informāciju par muitas kontroles pamatjēdzieniem, padziļinātās pārbaudes tehnisko aspektu aktualitātēm un tehnisko līdzekļu izmantošanas praktiskos risinājumus. Noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Padziļinātās pārbaudes kā fiziskās kontroles veida tehniskie aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical Aspects of Physical Customs Control
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 14:26:55