Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kompozītmateriālu izturības izmēģinājumu metodoloģijas izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Development of a Methodology for Testing Composite Material Strength.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Mārtiņš Kleinhofs
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu “Kompozītmateriālu izturības izmēģinājumu metodoloģijas izstrāde” pamatā ir problēmas analīze, kas ir saistīta ar lidaparātu kompozītmateriālu elementu konstruktīvi līdzīgo paraugu izturības īpašību noteikšanu. Darba mērķis ir konstruktīvi līdzīgo paraugu sagatavošanas un izmēģinājumu veikšanas metodoloģijas formulēšana, kā arī tās realizācijas pārbaude uz uzņēmuma AVIATEST bāzes. Darbā apskatāmie pētījumu paraugi ir iekšējie un ārējie lidmašīnas aizspārni ar mākslīgi veidotiem trieciena bojājumiem, kuriem tika veikti spiedes un trīspunktu lieces izmēģinājumi līdz brīdim, kad tajos ir izveidojušies plaisas trieciena vietā vai līdz parauga pilnai sagraušanai. Darbā tiek apskatītas kompozītmateriālu īpašības, to klasifikācija, izturības īpašību noteikšanas problēmas, pielietojot tradicionālas metodes. Paradīts izturības un uzticamības nodrošinājuma svarīgums, projektējot lidaparātu elementus no moderniem materiāliem. Darba procesā tiek piedāvāta un praktiski izmēģināta kompozītmateriālu paraugu izturības izmēģinājumu veikšanas metodoloģija, kas sastāv no desmit pamata posmiem, katrs no kuriem pārstāv attiecīgo metodes realizāciju. Šīs metodoloģijas pielietošana nodrošina sagraujošas slodzes lieluma noteikšanu, kā arī izturības robežas noteikšanu spiedē un trīspunktu liecē. Bakalaura darba apjoms – 81 lpp. Darbs satur 51 attēlu, 6 tabulas, 32 formulas, 25 atsauces uz informācijas avotiem, 3 rasējumus un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi kompozītmateriāli, izturības izmēģīnājumi, metodoloģija, izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā composite materials, strength testing, methodology, development
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 13:19:44