Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Dzīvojamo zonu ierīkošanas kritēriju izstrāde un to pielietojums Rīgā”
Nosaukums angļu valodā "Criteria Development of Residential Area Organization and Their Application in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Z. Lazda
Recenzents J.Smirnovs
Anotācija Maģistra darba temats ir „Dzīvojamo zonu ierīkošanas kritēriju izstrāde un pielietojums Rīgā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt kritērijus un ieteikumus dzīvojamo zonu ierīkošanai, un analizēt to pielietojumu Rīgā, apskatot raksturīgākās Rīgā ierīkotās dzīvojamās zonas un to ierīkošanas procesu. Lai sasniegtu noformulēto mērķi, Maģistra darba pirmajā daļā analizēta citu pasaules valstu pieredze dzīvojamo zonu ierīkošanā, aprakstītas dzīvojamo zonu priekšrocības un trūkumi, kā arī veikta Latvijā esošo normatīvo aktu analīze. Darba otrajā daļā izstrādāti kritēriji un ieteikumi dzīvojamo zonu ierīkošanai. Trešajā daļā, veicot ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes auditu, aptaujājot vietējos iedzīvotājus un veicot transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērījumus, un esošās ielas infrastruktūras auditu, analizētas divas Rīgā ierīkotās dzīvojamās zonas – Bieriņos un Teikas mikrorajonos, kas atrodas aktīvos Rīgas dzīvojamajos rajonos ar lielu iedzīvotāju skaitu. Maģistra darba noslēdzošajā daļā sniegti secinājumi un priekšlikumi par situāciju dzīvojamo zonu ierīkošanas procesā, kā arī sniegti priekšlikumi tā uzlabošanai. Maģistra darba kopējais apjoms ir 101 lappuses, tajā skaitā 12 tabulas, 42 attēli, 28 literatūras avoti un 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: dzīvojamā zona, satiksmes drošība, mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki, satiksmes mierināšanas pasākumi
Atslēgas vārdi dzīvojamā zona, satiksmes drošība, mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki, satiksmes mierināšanas pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential Area, traffic safety, most vulnerable road users, traffic calming
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 08:55:53