Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Reģionālās sadarbības veicināšana Baltijas valstu pozīciju stiprināšanai ES Enerģētikas savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Promoting Regional Cooperation to Strengthen Positions of the Baltic States in the EU Energy Union”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs O. Bogdanova
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Diplomdarba autore Anna Urtāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Reģionālās sadarbības veicināšana Baltijas valstu pozīciju stiprināšanai ES Enerģētikas savienībā”. Diplomdarba mērķis ir, izpētot esošos reģionālās sadarbības mehānismus, izstrādāt ieteikumus, ar kuru palīdzību Baltijas valstis varētu stiprināt savas pozīcijas un sekmīgi veicināt integrāciju kopējā ES Enerģētikas savienībā. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek izvērtēta ES Enerģētikas savienības aktualitāte, raksturota tās veidošanās gaita un pamatprincipi, analizēts ES dalīvbalstu viedoklis par Enerģētikas savienības stratēģiju, kā arī aprakstīti reģionālās sadarbības mehānismi ES un Baltijas valstīs. Otrajā nodaļā tiek veikts Baltijas valstu reģionālās sadarbības izvērtējums, raksturota Baltijas valstu problemātika enerģētikā un noteikts, kuri sadarbības veidi Baltijas valstīs ir visveiksmīgākie. Diplomdarba trešajā nodaļā analīzes ietvaros tika intervēti trīs enerģētikas eksperti un tika pētīts Baltijas valstu reģionālās sadarbības novērtējums balstoties uz tādiem aspektiem kā aktuālie reģionālie projekti Baltijas valstīs, Baltijas valstu sasniegumi un neveiksmes reģionālajā sadarbībā, Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna ietekme, elektroenerģijas un gāzes tirgus integrēšana. Tika izstrādāti ieteikumi Baltijas valstu reģionālās sadarbības stiprināšanai ES Enerģētikas savienības veidošanā. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 4 tabulas un 1 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 43 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi enerģētikas savienība, reģionālā sadarbība, gāzes tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā energy union, regional cooperation, gas market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 14:42:01