Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas būvķīmijas uzņēmumu produkcijas eksporta veicinošie un kavējošie faktori”
Nosaukums angļu valodā “Export Incentives and Disincentives of Latvian Industrial Chemical Production”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A. Orlovska
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autore Agnese Stalidzāne izstrādāja darbu par tematu “Latvijas būvķīmijas uzņēmumu produkcijas eksporta veicinošie un kavējošie faktori”. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus jaunu būvķīmijas produktu eksporta veicināšanai. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek raksturots Latvijas eksports un ķīmiskās rūpniecības produkcijas vieta Latvijas eksportā. Izpētīta eksporta un ķīmiskās rūpniecības produkcijas attīstības dinamika un lielākās eksporta partnervalstis. Otrajā nodaļā ir izpētīta Latvijas būvķīmijas nozares attīstība, lielākie Latvijas būvķīmijas produkcijas ražotāji un būvķīmijas produkcijas eksporta dinamika atsevišķu valstu griezumā. Trešajā nodaļā tiek novērtēti lielākie Latvijas būvķīmijas produkcijas ražošanas uzņēmumi, sīkāt aplūkojot SIA “Tenachem”, SIA “Sakret” un SIA “Vincent Polyline”. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkota būvķīmijas produkcijas eksporta stratēģija, tās kavējošie un veicinošie faktori Latvijas būvķīmijas uzņēmumos. Rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas būvķīmijas uzņēmumu produkcijas eksporta veicināšanai. Diplomdarba apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 18 attēli un viens pielikums. Darbā izmantotas 60 bibliogrāfiska saraksta vienības.
Atslēgas vārdi eksports, būvķīmija, Latvijas būvķīmijas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, Construction Chemical, Latvian Construction Chemical Companies
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 14:33:41