Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīma analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Micro-enterprise Tax Payment Regime”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Segliņa
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma: Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīma analīze Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Diplomdarba apjoms: 63 lapas. Diplomdarbā izmantotie 6 attēli, 22 tabulas, 21 literatūras un interneta avoti. Mikrouzņēmuma nodoklis ir pats populārākais vienkāršotais nodokļu maksāšanas režīms starp uzņēmējiem. MU nodokļa režīms tika ieviests kā krīzes risinājums, ar mērķi radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai bez darba palikušos iedzīvotājus mudinātu uzsākt komercdarbību, izveidot mikrouzņēmumu darbību veicinošu komercdarbības vidi, samazinot bezdarba līmeni, kā arī attīstīt uzņēmēja spējas, tādējādi palielinot uzņēmēju īpatsvaru kopējo nodarbināto skaitā. Diplomdarba mērķis: Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu, konstatēt esošās problēmas un izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Lai izpildītu izvirzīto mērķi ir nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus:  Noteikt mikrouzņēmumu nodokļa būtību;  Izpētīt mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanu;  Izpētīt mikrouzņēmumu statistiskos datus un strukturālos riskus;  Izanalizēt mikrouzņēmumu nodokļa priekšrocības un trūkumus;  Izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Pētījuma priekšmets – mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas priekšrocības un trūkumi. Pētījuma objekts – mikrouzņēmumu nodoklis. Hipotēze mikrouzņēmuma nodokļa maksājumi ir izdevīgāki nekā vispārējā kārtībā maksāti nodokļi. Diplomdarbā ir izmantoti Latvijas Republikas likumi, likumdošanas akti, Ministru Kabineta noteikumi, interneta resursi, Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli, dažādu ministriju informatīvie ziņojumi, statistikas dati, mācību grāmatas.
Atslēgas vārdi mikrouzņēmuma nodokļis, mikrouzņēmums, nodokļu režīms
Atslēgas vārdi angļu valodā microenterprise tax, microenterprise, tax analysis
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 14:28:44