Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu regulēšanas un noliktavas procesu optimizācija metāla ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of Inventory and Warehousing in Metal Industry”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J. Hudenko
Recenzents Dr.oec. M.Čakste
Anotācija Diplomprojekta “Krājumu regulēšanas un noliktavas procesu optimizācija metāla ražošanas uzņēmumos” autore: Jūlija Mogiļnaja. Darba mērķis: izpētīt smagsvara krājumu pārvietošanas un uzglabāšanas procesu īpatnības metālapstrādes uzņēmumos, un uz tā pamata izstrādāt priekšlikumus krājumu regulēšanai un noliktavas darbības optimizācijai vienā no metāla apstrādes uzņēmumiem Latvijā. Diplomprojekta autore aprakstīja pašreizējo situāciju metālapstrādē Latvijā, izanalizēja metālapstrādes uzņēmumu krājumu regulēšanas un noliktavu darbības procesu īpatnības, un konstatēja metāla izejvielu glabāšanas un transportēšanas organizēšanas problēmas. Analīzes rezultāti tika piemēroti vienā no Latvijas lielākiem metālapstrādes uzņēmumiem, kur tika noteiktas krājumu regulēšanas metožu un datu uzskaites sistēmas, kā arī noliktavu darbības organizēšanas vājas vietas. Pamatojoties uz veikto izpēti, autore izteica priekšlikumus: pilnveidot jaunieviesto datu apstrādes programmu, ņemot vērā materiāla optimālo plūsma ceļu un nodrošināt noliktavas pārzināšanas funkciju nodalīšanu no ražošanas procesa, izveidojot atsevišķu štata vienību. Darba apjoms – 62 lpp.,17 tabulas un 20 attēli.
Atslēgas vārdi Smagsvara materiālu plūsma, noliktavas procesu regulēšana metālapstrādes uzņēmumos, krājumu uzskaites optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Heavy material flow, warehouse adjustment process metalworking companies, stock records optimization
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 14:05:37