Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Transporta attīstības politika Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Transport Development Policy in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., J. Kuškins
Recenzents Prakt. doc. U. Kamols
Anotācija Bakalaura darbs sociālo zinātņu grāda ekonomikā iegūšanai – Transporta attīstības politika Latvijā. Darba autors Rihards Pāže. Bakalaura darba vadītājs Mg. oec. Jānis Kuškins. Darbā tiek pētīta transporta un uzglabāšanas nozare Latvijā un tās integrācija Eiropas Savienībā, īpaši koncentrējoties uz dažādiem transporta veidiem un to pakalpojumiem Latvijas teritorijā. Darbā tiek pētīta patreizējās transporta infrastruktūras izveidošanās, valsts politika nozarē un iespējas attīstīt patreizējo situāciju Eiropas un vispārējo globālo tendenču kontekstā. Analizēta patreizējā situācija Latvijas transportā un tās pienesums Latvijas tautsaimniecībai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas transportā un cik būtisku lomu transporta politika spēlē valsts transporta tīkla integrēšanai Eiropas Savienībā. Uzdevumi ir apskatīt Transporta nozares attīstību un tās attīstības ietekmējošos faktorus, kā arī apkopot statistikas datus par nozares attīstību un esošo situāciju. Izpētīts, ka nozare ir aktuāla dēļ patreizējo globalizācijas tendenču un valsts izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma, gan arī lielā ieguldījuma kopējajā valsts tautsaimniecībā. Darbā atklājas Latvijas būtiskā loma, kā tranzīta koridoram starp austrumiem un rietumiem un valdības politikas plānojums šīs lomas attīstīšanā un konkurētspējas palielināšanā. Darbā ir 65 lapaspuses un viens pielikums. Bakalaura darbā izmantotas 14 tabulas, 10 attēlu un 49 avoti.
Atslēgas vārdi Transports; transporta tīkli; plānotā politika; integrācija ES.
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport industry; transport networking; planed policies; integration in EU.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 13:38:27