Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Noliktavas un transportēšanas procesu uzlabošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improvement of Warehousing and Transportation Organization in Express Delivery Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Lekt. J.Kuškins
Anotācija Diplomprojekta autors Andrejs Liepiņš izstrādāja darbu, kura temats ir “Noliktavu un transportēšanas procesu uzlabošanas iespējas kurjerpasta uzņēmumos” . Diplomprojekta mērķis ir balstoties uz noliktavas un transporta procesu analīzi kurjerpasta uzņēmumos, izveidot rekomendācijas šo procesu uzlabošanai. Darba pirmajā daļā darba autors apskata pasta un kurjeru darbību Latvijā un tās nozīmi transporta un uzglabāšanas nozarē. Tiek salīdzināta un analizēta pēc apgrozījuma lielāko kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju darbība Latvijā. Darba otrajā daļā tiek analizētas kurjerpasta uzņēmumu izmaksas, kas rodas saistībā ar sūtījumu komplektēšanu, šķirošanu un piegādi. Kurjerpasta uzņēmumiem rodas papildus izmaksas, ja tie izmanto komplektēšanas būrus sūtījumu transportēšanai starp noliktavām. Šķirošanas procesā rodas izmaksas, ja šķirošana netiek automatizēta un tiek pieļautas noliktavas darbinieku kļūdas. Ja uzņēmumi paļaujas uz kurjeru pieredzi tad, tas var radīt papildus izmaksas, palielinoties degvielas patēriņam un laikam. Darba trešajā daļā tiek meklēti risinājumi, lai mazinātu izmaksas saistībā ar sūtījumu komplektēšanu, šķirošanu un piegādi. Tika apskatīts, kādas ir iespējamas alternatīvas komplektēšanas būru izmantošanai, cik izmaksā automatizēta šķirošanas iekārta un, kā maršrutu optimizēšana, pareizas automašīnas izvēle un piegāžu veikšana tikai paredzētajos datumos, ļauj samazināt izmaksas. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 20 attēli un 19 tabulas. Darbā izmantota 41 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi kurjerpasts, noliktavas, transportēšana, šķirošana
Atslēgas vārdi angļu valodā courier, warehousing, transportation, sorting
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 12:42:02