Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eksporta plāna izstrāde aromātisko izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Developing an Export Plan for Companies Manufacturing Flavored Products”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A. Orlovska
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Diplomdarba autore ir Alīna Konstantinova. Diplomdarba temats ir „Eksporta plāna izstrāde aromātisko izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem”. Diplomdarba izvirzītais pētījuma mērķis ir izstrādāt eksporta plānu aromātiskai produkcijai un to ražošanas uzņēmumiem, izpētot ekportēšanas iespējas un ieguvumus. Lai uzņēmums veiksmīgi eksportētu saražoto produkciju, ir svarīgi izstrādāt eksporta plānu, iekļaujot tajā ekonomisko pamatojumu, kas attiecās uz ieiešanu mērķa tirgū. Izstrādājot eksporta plānu, uzņēmums arī izvērtē eksporta iespējas, un pēc plāna ieviešanas var izvērtēt sasniegtos rezultātus. Pētījumā analizētais laika periods ir no 2007. gada līdz 2013. gadam, atsevišķi rādītāji tika iegūti arī par 2014. gadu. Pētījumā tiek detalizētāk analizēts telpu aromatizējošu un dezoderējošu priekšmetu tirgus. Tā kā Eiropas Savienības tirgū pieaug sveču patēriņš, kā eksporta produkts tiek izvēlētas aromātiskās sveces. Aromātiskās sveces tiek ražotas no bioloģiski tīra sojas vaska, sveces degšanas ilgums ir par 50% ilgāks nekā parafīna svecēm. Izpētot eksporta mērķa tirgus konkurentu piedāvāto produkciju, tiek secināts, ka lielākoties tirgū tiek piedāvātas sveces ar ķīmisku sastāvu, līdz ar to ekoloģiski dabīgajām sojas vaska svecēm ir liela priekšrocība, tā kā pieprasījums tirgū pēc dabīgas produkcijas pieaug. Izpētot iespējas ienākšanai jaunā tirgū, eksporta plāna izstrādei uzņēmumiem tika piedāvāts izmantot tiešā eksporta ieiešanas veidu, kas ļautu kontrolēt produktu izplatīšanu. Tiek piedāvāts līgums uz noteikta laika periodu, un ražotājs nodod tiesības disrtibutoram pārdot produkciju konkrētā reģionā. Šī eksporta stratēģija ļauj ekonomēt uzņēmuma resursus, ražojot produkciju vietējā valstī. Diplomdarba apjoms ir 65 lappuses, tajā iekļauti ir 17 attēli un 16 tabulas. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Eksporta plāns, aromātiskā produkcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Export plan, aromatic production
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 11:57:58