Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu vadības stratēģijas uzlabošanas iespējas pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improvement of Stock Management Strategy for Food Retailers”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Diplomprojekta darba autore: Dace Minate. Diplomprojekta tēma: Krājumu vadības stratēģijas uzlabošanas iespējas pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos. Darba zinātniskā vadītājs: Docents, Dr.oec. Pāvels Patļins. Diplomprojekta mērķis ir, balstoties uz autores veikto analīzi, izstrādāt rekomendācijas krājumu vadības stratēģijas uzlabošanai pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek apskatīts pārtikas nozares raksturojums Latvijā, kā arī krājumu nozīme pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Otrajā daļā tiek apskatītas un analizētas problēmas, ar ko saskaras pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumi saistībā ar krājumu vadības stratēģijas izvēli. Sīkāk tiek pētīti krājumu deficīts un pārpalikums un kā tas ietekmē uzņēmuma darbību Trešajā daļā autore pēta iespējamos risinājumus krājumu vadības stratēģijas uzlabošanai pārtikas mazumtirdzniecības veikaliem Latvijā. Tiek apskatīta iespēja ieviest datorizētu krājumu uzskaiti, kā arī apskata iespējamās krājumu vadības stratēģijas pārtikas tirdzniecības uzņēmumu darbības uzlabošanai. Diplomprojekta nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījumu rezultātā. Analīzes un pētījuma gaitā izstrādāti priekšlikumi krājumu vadības stratēģijas uzlabošanai pārtikas tirdzniecības uzņēmumos, kas izriet no analizētā un pētītā materiāla. Diplomprojekts uzrakstīts uz 62 lpp., tas ietver 18 attēlus, 30 tabulas, 20 bibliogrāfiskos avotus, 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi krākumu vadības stratēģijas, pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Stock Management, Food Retailers
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 11:15:48