Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas IT pakalpojumu eksporta iespējas uz Kazahstānu”
Nosaukums angļu valodā “Export opportunities for Latvian IT Services to Kazakhstan”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Diplomdarba autors Artūrs Vēvers izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas IT pakalpojumu eksporta iespējas uz Kazahstānu”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu eksporta iespējas uz Kazahstānu, lai sniegtu priekšlikumus jaunu partneru piesaistei. Darba pirmajā nodaļā tiek aplūkoti eksportu ietekmējošie faktori un teorētiskie aspekti tirgus izpētē, kā arī analizēta Latvijas IT nozare. Otrajā nodaļā tiek novērtēta Kazahstāna kā potenciālais eksporta tirgus Latvijas IT pakalpojumu sniedzējam, analizējot uzņēmējdarbības, makroekonomiskos un IT nozares rādītājus. Trešajā nodaļā darba autors analizē veiktās intervijas par Latvijas IT pakalpojumu eksporta iespējām Kazahstānas tirgū, nosaka tirgus apgūšanas īpatnības un izstrādā modeli jaunu partneru piesaistei. Darba autors noteicis, ka Latvijas IT pakalpojumu uzņēmumiem ir potenciāls Kazahstānas tirgū. Vadoties pēc tirgus izpētes rezultātiem, uzņēmums var izstrādāt kvalitatīvu eksporta virzīšanas plānu. Tomēr, ņemot vēra Kazahstānas tirgus un tās IT nozares specifiku, efektīvākai partneru piesaistei ieteicams izmantot stratēģiskos partnerus, kuriem ir starpniecība Kazahstanā, kas strādā ar mērķa tirgu un kam ir izveidojies savs klientu loks. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 31 attēli, 2 tabulas un 2 pielikumi uz 6 lappusēm. Darbā izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Informācijas tehnoloģijas, eksports, Kazahstāna
Atslēgas vārdi angļu valodā Information technologies, export, Kazakhstan
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 11:06:15