Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma pakalpojumu eksporta veicināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Tourism services export promotion in Latvia"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Bakalaura darba autore Laura Greiškāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Tūrisma pakalpojumu eksporta veicināšana Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izvirzīt ieteikumus valsts institūcijām tūrisma eksporta veicināšanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, kur pirmajā nodaļā tiek apkopota teorētiskā informācija par pakalpojumu būtību un tūrisma nozares eksporta specifiku, kā arī tās nozīmi valsts tautsaimniecībā, tiek aplūkotas pasaules tūrisma tendences, kā arī tiek analizēti Islandes un Lielbritānijas valstu tūrisma politikas stratēģiju veidošana. Otrajā nodaļā tiek analizēta tūrisma nozares esošā situācija Latvijā, tiek analizēti Latvijas tūrisma politikas dokumenti, kā arī tiek apkopoti tūrisma pakalpojumu veicināšanas atbalsta veidi. Visbeidzot bakalaura darba pētījuma rezultātā trešajā nodaļā tiek sniegti ieteikumi kā valsts institūcijām veicināt tūrisma pakalpojumu eksportu izmantojot IKT. Bakalaura darba pētījumā izmantota Latvijas, Islandes un Lielbritānijas digitālo valsts rādītāju un politisko dokumentu datu salīdzināšana, autores veidotās aptaujas analīze, kuras mērķauditorija bija tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kā arī autores veidotās intervijas analīze ar LIAA Tūrisma departamenta Tūrisma mārketinga nodaļas vadošo eksperti Anitu Priedīti. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 4 attēli, 4. tabulas un 9. pielikumi uz 22. lpp. Darbā izmantotas 93 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tūrisma eksports, ilgtspējīgs tūrisms, tūrisma veicināšana Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā tourism export, sustainable tourism, tourism promotion in Latvia
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:45:23