Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma revīzijas īpatnības”
Nosaukums angļu valodā “Specific Issues Related to Audit of an Enterprise”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Andrējeva
Recenzents T.Vanaga, SIA "Tilders" valdes locekle
Anotācija Diplomdarba tēmats ir „Uzņēmuma revīzijas īpatnības”. Darba mērķis ir izpētīt revīzijas normatīvo regulējumu pasaulē un Latvijas Republikā, izanalizēt un izpētīt revīzijas procesa gaitu uzņēmumos, revīzijas veidus, mērķus, riskus un nozares problēmas, apskatīt revīzijas praktisko pielietojumu un sniegt tās piemērus, darba nobeigumā izdarīt secinājumus un ierosināt priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai. Darba temata iztirzājums sastāv no trijām nodaļām, savukārt, šīs trīs nodaļas veido vienpadsmit apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatīti revīzijas rašanas vēsturiskie aspekti un revīzijas vēsture, otrajā nodaļā ir aplūkoti un izanalizēti revīzijas procesu regulējošie normatīvie akti, kā arī apskatītas ar tiem saistītas aktualitātes, bet trešajā nodaļā ir aprakstīta revīzija un tās būtība, ieskaitot mērķus, veidus un riskus, kā arī ir iekļauti revīzijas procesa praktiskie piemēri. Darba apjoms ir 66 lappuses. Darbs izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikā un ārvalstīs izdoto ekonomisko literatūru, revīzijas procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem, citu autoru pētijumiem, publikācijām rakstos, interneta resursiem, tajā skaitā Starptautisko grāmatvežu federācijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Valsts kontroles un Finanšu ministrijas mājaslapās pieejamiem datiem, kā arī citiem pieejamiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Revīzija
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:12:04