Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Noliktavas procesu pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Warehousing in Food Production Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A. Starčenko
Recenzents Asoc.prof. V.Skribans
Anotācija Diplomdarba autors Raivis Bulmeistars izstrādāja darbu, kura temats ir „Noliktavas procesu pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumos”. Diplomdarba mērķis ir teorētisko jautājumu, kas saistīti ar noliktavas darbības procesiem, apzināšana un analīze; apzināto problēmu praktiskas risināšanas priekšlikumu izteikšana. Diplomdarba izvirzītā mērķa sasniegšanai autors izvirzīja vairākus uzdevumus: apskatīt noliktavas procesus, darbības nozīmi ražošanas procesa nodrošināšanā, izpētīt noliktavas jēdzienu, funkcijas, veidus, klasifikāciju un darba organizāciju, analizēt fizisko krājumu atlikumu un bojāto produkciju, salīdzināt uzņēmumus, aplūkot normatīvo aktu regulējumu, kas reglamentē pārtikas ražošanu, kā arī izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Pārtikas pārstrāde kā viens no lielākajiem ražojošiem sektoriem Latvijā ir būtiski svarīgs valsts ekonomiskajai attīstībai. Pārtikas nozares attīstība ir svarīgs priekšnosacījums lauksaimniecības veiksmīgai izaugsmei nākotnē. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā iekļauti 2 attēli un 10 tabulas. Darbā izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Atslēgas vārdi: krājumi, krājumu uzglabāšana, noliktava.
Atslēgas vārdi krājumi, krājumu uzglabāšana, noliktava.
Atslēgas vārdi angļu valodā stocks, inventory storage, warehouse.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 07:55:57