Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas un risinājumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Problems and Solutions Related to Health Insurance System in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas un risinājumi Latvijā”. Darbā tiek analizēta un apkopota vispārīga informācija par veselības aprūpes nozari kopumā un tās finansēšanas organizāciju Latvijā, kā arī aprakstītas būtiskākās šī brīža problēmas. Tēma ir aktuāla ikvienam Latvijas iedzīvotājam it īpaši tāpēc, ka šobrīd ir pārmaiņu laiku un tiek izstrādātas vērienīgas reformas veselības apdrošināšanas jomā. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt šī brīža medicīnas apdrošināšanas sistēmu un konstatēt problēmas, lai varētu izstrādāt tādu veselības nozares finansējuma modeli, kas padarītu veselības aprūpi pēc iespējas pieejamāku visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pētījuma objekts ir Latvijas veselības aprūpēs nozare un ar to saistītās problēmas. Pētījuma priekšmets ir veselības nozares un tās finansējuma organizācija Latvijā. Darba uzdevumi diplomdarba mērķa sasniegšanai: 1. izprast veselības nozares nozīmīgumu; 2. raksturot veselības aprūpes sistēmu un tās aktuālākās šī brīža problēmas Latvijā; 3. aprakstīt pašreizējo situāciju veselības aprūpes finansēšanā Latvijā; 4. izzināt primārās aprūpes finansēšanas veidošanas kārtību; 5. izanalizēt 2014. gada likumprojektu veselība aprūpes nozarei; 6. aplūkot citu Eiropas valstu veselības finansēšanas modeļus; 7. intervēt vairākus primārās veselības aprūpes ekspertus; 8. apkopot rezultātus un veikt secinājumus par iedzīvotāju apmierinātības līmeni attiecībā uz saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīts veselības nozares vispārīgs raksturojums, uzsvaru liekot uz veselības nozares finansēšanas modeļiem. Otrajā daļā tiek pētīta veselības aprūpes sistēmas finansēšana Latvijā, kā arī ārvalstu pieredze. Trešajā daļā ir aprakstīta turpmākajā pētījumā izmantotā metodoloģija. Vēloties noskaidrot iedzīvotāju viedokli par nozares problēmām, darba praktiskajā daļā tiek veiktas divas intervijas ar nozares speciālistiem, kā arī anketēšana (respondentu skaits bija 502). Balstoties uz svarīgākajām problēmām, tika meklēts to risināšanas variants, kā rezultātā tika izstrādāts, autores piedāvāts, veselība aprūpes modelis. Darba rezultāti analizēti ar kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm un apkopoti ar matemātiskās statistikas metodēm. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām un 16 nodaļām ar 78 lapām, 23 attēliem, 6 tabulām un 5 pielikumiem. Tika izmantoti 69 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas un risinājumi Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and Solutions Related to Health Insurance System in Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 23:08:31