Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas analīze Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Value Added Tax System in Latvia and the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Gromule, A/S "Rīgas autoosta" valdes priekšēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Nodokļu iekasēšana ir viena no galvenajām valsts budžeta ieņēmumu sastāvdaļām. Tas nozīmē, ka izdevumi tiek segti ar pareizās nodokļu likmes noteikšanu. Kad netiek samaksāti nodokļi pilnībā, rodas starpība starp izdevumiem un ienākumiem, valsts ir spiesta samazināt izdevumus, jo pretējā gadījumā palielinās valsts parāds. PVN ienākumi ir vislielākie uz pārējo iekasēto nodokļu ienākuma fona. Izpētot PVN vēsturi un attīstību, ka arī piemērošanas aspektus un nianses, ka arī pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi PVN piemērošanas jomā, var izveidot priekšlikumus PVN piemērošanas jomā Latvijā, lai samazinātu nodokļu slogu valsts iedzīvotājiem. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt PVN sistēmu Latvijā un ārvalstīs, sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir PVN sistēma Latvijā, pētījuma priekšmets ir samazināto likmju piemērošanas iespējas. Maģistra darbs sastāv no trim daļām – pirmā daļa ir analītiskā, tajā tiek apskatīti jautājumi, saistītie ar PVN būtību, to attīstību un vēsturi. Ka arī tiek apskatīt PVN politika ES dalībvalstīs. Tiek aplūkotas Direktīvas un Regulas PVN jomā, ka arī PVN likmju veidi un piemērošanas iespējas ES. Tur pat tiek analizētas izmaiņas PVN jomā pēc pasaules ekonomiskās krīzes, sākot no 2008. gadu līdz 2012. gadam. Tā par pirmajā daļā tiek apskatīti gūtie ieņēmumi no PVN iekasēšanas un arī tiek analizēta neiekasēto nodokļu ieņēmumu problēma – nodokļa plaisa. Otrajā daļā tiek apskatīti un analizēti Latvijas un ārzemju zinātniskie raksti un publikācijas, kuros tiek analizēta PVN attīstība Latvijā. Ka arī PVN vēsture un likmes Latvijā. Tiek analizēti PVN likuma regulējuma galvenie aspekti Latvijā. Ka arī tiek, analizēti PVN iekasētie ieņēmumi Latvijā. Trešajā daļā tiek aprakstītas PVN samazinātu likmju piemērošanas iespējas. Tāpat tiek analizētas Džini koeficienta izmaiņas, samazināto likmju piemērošanas ietekme uz mājsaimniecību patēriņu, par pamatu ņemot samazinātas nodokļa likmes piemērošanu pārtikas produktiem un siltumenerģijas pakalpojumu piegādēm. Trešajā nodaļā ir arī aplūkota PVN efektīvas likmes noteikšana. Maģistra darbā tiek izmantotas vispāratzītas ekonomikas zinātnes metodes, kā arī ekonomiskās statistikas un datu analīzes metodes. Darba izstrādāšanai ir izmantota Latvijas autoru literatūra, Latvijas un ārzemju zinātniskie pētījumi un publikācijas, statistiskie dati no datubāzēm, Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, ka arī interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 100 lappuses, tajā ietilpst 37 attēli, 17 tabulas, 13 formulas, tika izmantoti 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, Samazinātā pievienotās vērtības likme, Pievienotās vērtības nodokļa ienākumi, pievienotās vērtības nodokļa plaisa, pievienotās vērtības nodokļa effektīvā likme
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax, Reduced rates of value added tax, Value added tax income, Value added tax gap, Value added tax effective rate
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 22:56:16