Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Atbalsta instrumenti kokapstrādes nozares uzņēmumu eksporta veicināšanā”
Nosaukums angļu valodā “Aid Instruments for Export Promotion of Woodworking Industry Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Asoc.prof. A.Orlovska
Anotācija Diplomdarba autore Kristīne Baltre izstrādāja darbu, kura temats ir „Atbalsta instrumenti kokapstrādes nozares uzņēmumu eksporta veicināšanā”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijā pieejamo atbalsta instrumentu izmantošanas iespējas kokapstrādes nozares uzņēmumu attīstībā un eksporta veicināšanā. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir apzinātas institūcijas Latvijā, kas sniedz eksporta atbalsta instrumentus uzņēmējiem, un ir izpētīts šo institūciju sniegto eksporta atbalsta instrumentu klāsts. Otrajā nodaļā tiek pētīta kokapstrādes nozare Latvijā, tās eksporta rādītāji. Izmantojot grafiskās analīzes un salīdzināšanas metodes, ir analizēti apzinātie eksporta atbalsta instrumenti un novērtētas to izmantošanas iespējas kokapstrādes nozares uzņēmumu eksporta veicināšanā. Rezultātā secināts, ka 23 no apzinātajiem 26 eksporta atbalsta instrumentiem, ir pielietojami kokapstrādes nozares uzņēmumu eksporta veicināšanā. Lai izvērtētu eksporta atbalsta instrumentu pielietošanas iespējas kokapstrādes uzņēmumu eksporta attīstībā, trešajā nodaļā ir izstrādāts eksporta attīstības plāns, izmantojot eksporta atbalsta instrumentus, par piemēru ņemot konkrētu kokapstrādes uzņēmumu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, un tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 26 tabulas un 3 pielikumi uz 7 lpp. Darbā izmantotas 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi eksporta atbalsta instrumenti, kokapstrādes nozare, eksporta veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā export aid instruments, woodworking industry, export promotion
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 19:24:33