Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Latvijas sociālekonomisko attīstību”
Nosaukums angļu valodā „Impact of Administrative-Territorial Reform on the Social and Economic Development of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M. Šenfelde
Recenzents Docents L. Krilovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Latvijas sociālekonomisko attīstību”. Darba autore ir Agnese Purviņa un maģistra darba vadītāja ir Tatjana Survilo. Latvijā 2009. gadā tika realizēta administratīvi teritoriālā reforma, taču to nevar uzskatīt par pabeigtu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Latvija ir iedalīta apriņķos, novados un republikas pilsētās. Novadi un republikas pilsētas ir izveidoti, bet par apriņķu veidošanu vēl nav skaidrības, tāpēc reforma ir aktuāla arī šobrīd. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Latvijas sociālekonomisko attīstību un noteikt priekšlikumus ilgtspējīgai un līdzsvarotai teritorijas attīstībai. Veicot pētījumu par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi, autore ir izvirzījusi hipotēzi, kuru darba gaitā ir centusies pierādīt. Maģistra darba pētījuma rezultātus autore ir apkopojusi trīs daļās. Pirmajā daļa autore ir pētījusi administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā un reformu regulējošos normatīvos aktus. Otrajā daļā ir analizēta Latvijas plānošanas reģionu un republikas pilsētas teritoriju attīstību raksturojošos sociālekonomiskos rādītājus. Trešajā daļa izpētīts valdības redzējums par turpmākajām darbībām saistībā ar teritoriālo iedalījumu un attīstību valstī, kā arī atspoguļota intervija ar VARAM Reģionālās politikas departamenta direktoru Raivi Bremšmitu. Autore ir izpētījusi Latgales plānošanas reģiona attīstības dokumentus un valdības izstrādāto rīcības plānu, plānošanas reģiona attīstībai. Latvijas plānošanas reģioni un pilsētas atšķiras pēc sociālekonomiskās attīstības, taču problēmas tur ir līdzīgas. Nevar viennozīmīgi novērtēt, kā administratīvi teritoriālā reforma ir ietekmējusi Latvijas attīstību. Reformas realizācija sakrita ar ekonomisko lejupslīdi valstī, tāpēc grūti noteikt, ko ietekmēja administratīvi teritoriālā reforma un ko ekonomiskā lejupslīde. Lai notiktu Latvijas vienmērīga attīstība nav tik svarīgi, kādās administratīvajās teritorijās tā ir sadalīta, bet ir būtiska faktiskā ekonomiskā attīstība. Maģistra darbā veikto pētījumu apkopojums un analīze ir izklāstīta uz 87 lappusēm. Pētījumā veiktie rezultāti ir apkopoti 1 tabulā, 28 attēlos un 1 pielikumā.
Atslēgas vārdi Administratīvi teritoriālā reforma, līdzsvarota attīstība, plānošanas reģions, republikas pilsētas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Administrative-territorial reform, balanced development, planning region, city.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 17:41:25