Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības analīze sabiedrības aizsardzības nodrošināšanā MKP 0240”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Operations in Protecting the Society in Customs Control Point 0240”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba „Muitas darbības analīze sabiedrības aizsardzības nodrošināšanā Lidostas muitas kontroles punktā 0240” autore ir Marika Tauriņa. Diplomdarbā tika apskatīta Lidostas muitas kontroles punkta 0240 darbība, struktūra un funkcijas, Lidostas muitas kontroles punkta 0240 pārraudzībā esošo komersantu darbība un veikta 2014.gada muitas kontroles punkta fiziskās kontroles bloka pasākumu analīze. Darba mērķis ir ar datu veikto analīzi izprast un izvērtēt Lidostas muitas kontroles punkta 0240 muitas darbību un fiziskās kontroles lomu sabiedrības aizsardzības nodrošināšanā, noteikt problēmas un darba gaitā rast šo problēmu risinājumus. Diplomdarba galvenie uzdevumi ir aprakstīt Lidostas muitas kontroles punkta 0240 darba organizatorisko struktūru, raksturot muitas darbībā sastopamos riskus, kas ietekmē sabiedrības aizsardzības nodrošināšanu, apskatīt kurjerpastu, muitas noliktavu, kravu termināla, pasažieru un pasta termināla darbību, veikt statistisko uzskaiti par Lidostas muitas kontroles punkta 0240 fiziskās kontroles veiktajiem pasākumiem kurjerpastos, kravu, pasažieru, pasta terminālī un muitas noliktavās, kā arī apkopot iegūtos datus, un izdarīt secinājumus un priekšlikumus par nepieciešamību uzlabot Lidostas muitas kontroles punkta 0240 fiziskās kontroles darbu. Diplomdarba uzdevumu izpildei un mērķa sasniegšanai, autores darbs sastāv no trim galvenajām nodaļām, kuras ir papildinātas ar vismaz divām apakšnodaļām. Pirmajā diplomdarba nodaļā aprakstīta Lidostas muitas kontroles punkta 0240 darba organizācija, kā arī Lidostas muitas kontroles punkta 0240 esošo komersantu darbībā sastopamie muitas riski, kas apdraud sabiedrības drošību. Otrajā nodaļā aprakstīts Lidostas muitas kontroles punkta 0240 uzraudzībā esošo komersantu kā Latvijas Pasta terminālis, kravu terminālis, pasažieru terminālis, muitas noliktavas un kurjerpastu darbības raksturojums. Trešajā nodaļā tiek veikta Lidostas muitas kontroles punkta 0240 veiktās fiziskās kontroles pasākumu analīze, apskatot un apkopojot komersantu darbībā konstatētos muitas pārkāpumus un sodu piešķiršanas kārtību. Diplomdarba pirmā nodaļa tika apskatīta no teorijas līdzekļu avotu puses, un darba autores pieredzes esot praksē Lidostas muitas kontroles punktā 0240. Otrā nodaļa apskatīta no teorijas līdzekļu avotu puses. Trešā nodaļa sastāv no autores veiktā pētījuma, apskatot 2014.gadā sastādītos muitas apskates aktus. Pētījuma priekšmets ir Lidostas muitas kontroles punkta 0240 fiziskā kontrole un pētījuma objekts ir Lidostas muitas kontroles punktā 0240 veiktie fiziskās kontroles pasākumi un muitas darbība sabiedrības aizsardzības nodrošināšanā. Kopējais darba apjoms ir 74 lapaspuses. Darbs satur 19 attēlus, 1 tabulu, 4 pielikumus un 29izmantotos literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Lidostas muitas kontroles punkts 0240, fiziskā kontrole, riski, kas ietekmē sabiedrības aizsardzības nodrošināšanu
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom Control point 0240, physical control, risks, who affect the protection of the society
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 16:54:02