Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Excise Tax on the State Budget Revenues”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomdarba “Akcīzes nodokļa ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem” mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa ieņēmumu paaugstināšanas iespējas valsts budžetā un izvērtēt ar to saistītos riskus. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba pirmajā daļā tiek pētīta budžeta un nodokļu ietekme uz tautsaimniecības attīstību, kā arī tiek aplūkots akcīzes nodoklis, tā mērķis un īpatnības. Otrajā daļā autore analizē akcīzes nodokļa palielināšanas iespējas un ar to saistītos riskus. Tiek izvērtēta akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumu un likmju dinamika un analizēts nodokļa likmju izmaiņu process. Tiek veikts pētījums par alkoholisko dzērienu patēriņa īpatnībām un ietekmējošiem faktoriem. Trešajā daļā tiek analizēti nelegālās aprites iemesli un radītais kaitējums valsts budžetam un iedzīvotājiem. Aplūkotas alkoholisko dzērienu legālā un nelegālā tirgus ierobežošanas iespējas. Diplomdarba noslēguma daļā tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba izstrādāšanā izmantota zinātniskā literatūra, zinātnisko pētījumu, publikāciju un analīžu dati un cita internetā publicētā informācija, kā arī LR likumu un normatīvo aktu, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Valsts kases, Latvijas bankas, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Eurostat, World Health Organization (WHO), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati. Diplomdarba kopējais apjoms ir 92 lappuses (kopējais lappušu skaits kopā ar pielikumiem -106). Darbā ietvertas 9 tabulas, 23 attēli un 12 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 107 avoti.
Atslēgas vārdi Valsts budžets, nodokļi, ieķēmumi, akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā State Budget, tax, revenue, Excise tax
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 16:04:04