Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Integrālo tiltu būvniecības analīze” („Ceļa pārvada autoceļā P132 pār autoceļu A5 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Integral Bridge Construction” („Reconstruction of the Overpass on Road P132 over Road A5”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A. Paeglītis
Recenzents V.Straupe
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Integrālo tiltu būvniecības analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt integrālo tiltu pielietošanas efektivitāti, to salīdzinājumu ar tradicionālajiem tiltu veidiem un iespējas tos attīstīt Latvijā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāizvērtē integrālo tiltu projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas priekšrocības. Tāpat jāizvērtē to īpašības, ierobežojumi un trūkumi. Jāapskata to projektēšanas pamatnosacījumi. Darba ievadā tiek apskatītas integrālo tiltu pamatīpašības, to priekšrocības uzturēšanā, būvniecībā, salīdzinot ar tradicionālajiem tiltu veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīts to iedalījums un darbības principi. Trešajā daļā tiek apskatīti šī tiltu veida projektēšanas pamatnosacījumi, bet ceturtajā daļā tiek apskatīta integrāla gala balsta atkarība no dažādu tilta pamatparametru izmaiņām. Tika secināts, ka integrālajiem tiltiem ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar tradicionālajiem tiltiem. Tie ir pietiekami viegli projektējami, ekonomiski būvējami un uzturami. Tos var pietiekami veiksmīgi pielāgot un būvēt lielākajā daļā situāciju. Darba galvenais ieteikums ir to projektēšanu un būvniecību izvērtēt arī Latvijā, izveidot uzskates materiālus latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no 54 lpp., tajā atrodami 39 attēli un 1 tabula, tika izmantoti 8 informācijas avoti. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts ceļa pārvada autoceļā P132 pār autoceļu A5 rekonstrukcijas projekts. Pārvadam tika izvēlēta nepārtrauktas trīslaidumu saspriegta dzelzsbetona ribotas plātnes konstrukcija. Inženierprojektā iekļauti paskaidrojuma raksts, tehniskās specifikācijas, galveno konstrukciju aprēķini, darbu apjomi un būvniecībai nepieciešamie rasējumi. Inženierprojekta tekstuālā daļa sastāv no 84 lpp., kur atrodami 18 attēli un 1 tabula. Pielikumā ir 18 rasējumi.
Atslēgas vārdi Integrālie tilti
Atslēgas vārdi angļu valodā Integral bridges
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 15:26:38