Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Viltoto preču muitas kontroles uzlabošana pasta sūtījumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Counterfeit Goods Inspection in Postal Consignments”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Darba tēma: „Viltoto preču muitas kontroles uzlabošana pasta sūtījumos”. Viltotas preces ir preces, uz kurām bez atļaujas tiek norādītas preču zīmes, kas ir oficiāli reģistrētas tādai pašai precei vai pakalpojumam. Pēdējo gadu laikā viltotu preču ražošanas, izplatīšanas un pārdošanas apjomi ir pietiekami lieli, lai tie ietekmētu gan oriģinālpreču ražotājus, gan valsts ekonomiku, un pats būtiskākais, pakļautu riskam patērētāju veselību un drošību. Viltoto preču galvenais iegādes iemesls ir zemākas cenas par plaši pazīstamu preču zīmi. Darba pētījuma objekts ir muitas kontrole, savukārt pētījuma priekšmets ir viltoto preču muitas kontrole pasta sūtījumos. Diplomdarba mērķis ir izpētīt viltoto preču kontroles problēmas un sniegt to uzlabošanai priekšlikumus. Lai tiktu sasniegts darba mērķis, tika noteiktie šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīt intelektuālā īpašuma tiesības objektus. 2. Izpētīt kā viltoto preču ražošana un pārdošana ietekmē oriģinālpreču ražotājus, valsts ekonomiku un patērētāju veselību un drošību. 3. Izpētīt iespējamos viltoto preču iegādes avotus. 4. Izpētīt pasta sūtījumu veidus un par tiem iekasējamus muitas maksājumus. 5. Izpētīt muitas rīcību intelektuālā īpašuma pārkāpuma gadījumā. 6. Analizēt aptaujā iegūtos datus. 7. Analizēt muitas kontroles pasākumus pasta sūtījumiem. Diplomdarbā tika izmantota analītiskā, apkopojošā, statistiskā un grafiskā pētījuma metode. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 62 lapaspusēm, 13 attēliem un 1 tabulas, pievienoti 2 pielikumi, bibliogrāfiskajā sarakstā 42 izmantotas literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Viltoto preču muitas kontroles uzlabošana pasta sūtījumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving Counterfeit Goods Inspection in Postal Consignments
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 15:05:43