Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas formalitāšu piemērošanas atšķirību analīze Eiropas un Eirāzijas muitas savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Differences in Applying Customs Procedures in European and Eurasian Customs Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Eiropas un Eirāzijas Muitas savienības ir pasaules lielākas muitas savienības ar kopējo muitas robežu, kas atrodas pastāvīga mijiedarbībā viena ar otru. Katrai muitas savienībai ir sava dibināšanas vēsture, struktūra, tiesības un atšķirīgas muitas formalitāšu piemērošanas kartībā. Uzņēmējiem, kas darbojas plašā starptautisko pārvadājumu jomā un vēlas saglabāt konkurent spēju ir jāpielāgojas ātri mainīgiem tirgus apstākļiem un labi jāorientējas Eiropas un Eirāzijas Muitas savienību muitas formalitāšu piemērošanas atšķirībās. Eiropas un Eirāzijas Muitas savienības robeža ir tirdzniecību apgrūtinošs, izmaksu izraisošs un laika patērējošs šķērslis, bet tā pilda nopietnas katras savienības aizsargājošas, fiskālas un statistiskas funkcijas, un to nevar apiet. Lai paātrinātu robežas šķēršanu un atvieglotu pārvadājuma gaitu bieži pielieto tranzīta procedūru, kas dod iespēju veikt atmuitošanas formalitātes izvēlētā vietā. Tranzīts ir nozīmīga transporta nozares daļa, kas apvieno Eiropu un Austrumus un sniedz Latvijas uzņēmējiem nopelnīšanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir analizēt muitas procedūru piemērošanas nosacījumus Eiropas Savienības un Eirāzijas Muitas Savienībās identificēt atšķirības un sniegt priekšlikumus muitas procedūru piemērošanas nosacījumu pilnveidē. Izvirzītā mērķа sаsniegšаnаi diplomdarbā tika raksturoti un analizēti Eiropas un Eirāzijas muitas savienību organizatoriskie nosacījumi un normatīvā bāze, bija veikta tranzīta procedūru izmaksu analīze un salīdzinātas elektronisko datu apstrādes sistēmu pielietošanas iespējas Eiropas un Eirāzijas Muitas Savienībās. Muitas formalitāšu piemērošanas atšķirību analīzi Eiropas un Eirāzijas muitas savienībās bija veikta, izmantojot gan teorētisko informāciju gan praksē iegūtas zināšanas. Balstoties uz starptautiska pārvadājuma piemēra no prakses, tika pētīti divi preču transportēšanas maršruti, analizējot TIR karnetes, garantijas nodrošinājuma un muitas tranzīta procedūras piemērošanas iespējas gan Eiropas gan Eirāzijas Muitas savienībās, piemērojot teorētiskus datus, tiesības un noteikumus. Diplomdarbā ir piecas nodaļas, kuras ir veltītas Eiropas un Eirāzijas Muitas savienību raksturojumam, Eiropas un Eirāzijas Muitas savienību muitas kodeksu analīzei, statistisko Latvijas tranzīta 2013. un 2014. gadu radītāju salīdzināšanai un starptautiska pārvadājuma piemēra izpētei. Diplomdarbā bija veidots tranzīta procedūras piemērošanas atšķirību novērtējums un sniegti priekšlikumi to pilnveidošanai. Diplomdarbā ir 61 lpp, 13 attēli un 4 tabulas.
Atslēgas vārdi Muitas formalitāšu piemērošanas atšķirību analīze Eiropas un Eirāzijas muitas savienībās
Atslēgas vārdi angļu valodā European and Eurasian Customs Union
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 14:32:51