Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma sabiedrības veselības aizsardzības jomā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs in the Protection of Public Health”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas loma sabiedrības veselības aizsardzības jomā. Darba autore - Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu katedras, Muitas un nodokļu administrēšanas programmas studente Santa Dūda. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 79 lappuses, tajā iekļauti 11 attēli un 2 tabulas. Darbā izmantota vispārējā un speciālā literatūra latviešu un angļu valodā, interneta resursi, kā arī ierobežotas pieejamības informācija, kas iegūta Muitas pārvaldē. Darba mērķis ir noskaidrot, ar kādām metodēm un cik lielā mērā muita piedalās sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanā, lai to izpildītu, tika noteikti sekojoši uzdevumi: 1. iepazīties ar teorētisko informāciju par muitas darbības funkcijām un mērķiem, kā arī muitas kontroles veidiem; 2. izpētīt tirgus uzraudzības pasākumus sabiedrības veselībai bīstamajām precēm un muitas sadarbību ar citām iestādēm to kontrolē; 3. izpētīt dažādu bīstamo preču kontroles normatīvo bāzi; 4. iepazīties ar muitas struktūrvienību darbu Latvijā sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanā; 5. analizēt bīstamu preču pārvietošanas gadījumus Latvijas teritorijā. Diplomdarba pētījuma objekts ir sabiedrības veselība. Pētījuma priekšmets - muitas veiktās darbības sabiedrības veselības aizsardzībai. Darbs sniedz praktisku ieskatu muitas aizsardzības funkcijas un konkrēti sabiedrības veselības aizsardzības īstenošanā, uzsverot tās nozīmi un uzskaitot galvenos normatīvos aktus un muitas kontroles instrumentus, kas regulē tās izpildi.
Atslēgas vārdi Sabiedrības veselības aizsardzība, muitas kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Public Health Protection, Customs control
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 11:11:04