Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Koksnes produktu pārvadājumu procesa pilnveidošanas iespējas meža nozares uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improvement of Transportation of Wood Products in Forest Sector Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Asoc.prof. V.Skribans
Anotācija Diplomprojekta autore studente Jūlija Laškova izstrādāja darbu, kura temats ir „Koksnes produktu pārvadājumu procesa pilnveidošanas iespējas meža nozares uzņēmumos”. Diplomprojekta mērķis ir balstoties uz koksnes produktu pārvadājumu procesu analīzi, izstrādāt rekomendācijas un priekšlikumus to uzlabošanai un pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir nepieciešams izpētīt patreizējās tendences meža nozarē, kā arī koksnes produktu pārvadājumu procesus meža nozares uzņēmumos, un konstatēt galvenās problēmas pārvadājumu procesos, pamatot atklāto problēmu nozīmi meža nozares uzņēmumu pārvadājumu procesos un to ietekmi uz citiem procesiem. Izstrādāt potenciālos uzlabojumus, lai koksnes produktu pārvadājumu procesi uzņēmumos uzlabotos. Diplomprojekta pirmajā daļā autore apskatījusi vispārīgi meža nozari un tās attīstības tendences kopumā, analizējusi meža nozares uzņēmumus Latvijā. Kā arī ir apskatītas koksnes produktu pārvadājumu atšķirības no citiem autotransporta pārvadājumiem, un pārvadājumu nozīmi meža nozares uzņēmumos. Otrajā daļā sīkāk tiek analizēti koksnes produktu pārvadājumu procesi – dīkstāvju ietekme un radītie zaudējumi uz apaļkoku pārvadājumu izmaksām un ilgumu, kā arī enerģētiskās šķeldas pārvadājumu procesa problēmas, kur šķeldas piegādes procesā pārvadājumu datu apmaiņa notiek manuāli. Šobrīd nav ieviesta automātiska sistēma, kāda tā ir apaļkokiem. Trešajā daļā tiek pētītas apaļkoku uzmērīšanas vietas pārcelšanas un enerģētiskās šķeldas pārvadājumu procesa modernizācijas iespējas. Diplomprojekta nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Autore sniedz pamatotus priekšlikumus, izmaksu optimizācijai meža nozares uzņēmumos, kas izriet no pētījuma daļas. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 18 tabulas, 16 formulas un 22 pielikumi uz 22 lpp. Darbā izmantotas 57 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Koksnes produkti, pārvadājumi, dīkstāves, pārvadājumu informācijas plūsma, simulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood products, transportation, downtime, stream of transport information, simulation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 08:05:42