Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumu attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development of Wireless Telecommunications Services in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Voronova
Recenzents Asoc.prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba autore: Svetlana Šerstjučenko Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Prof., Dr.oec Irina Voronova Maģistra darba temats: Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumu attīstība Latvijā. Maģistra darba izmantotie materiāli: speciālā un vispārēja ekonomiskā literatūra, statistikas dati, LR normatīvie akti, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti tirgus veidi un to detalizēts raksturojums, kā arī tiek izpētīts konkurētspējas jēdziens un dažādas konkurētspējas novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek aplūkots bezvadu telekomunikāciju sistēma un mobilo operatoru piedāvātie pakalpojumi, kā arī tiek apskatītas inovatīvas tehnoloģijas, kuras palīdz mobiliem operatoriem nodrošināt augstāko pakalpojuma kvalitāti. Tiek izpētīta bezvadu telekomunikācijas nozarē Latvija un veikta analīze par galvenēm nozares spēlētājiem un veikti salīdzinājumi ar citiem Eiropas Savienības dalībvalstīm. Veikti salīdzinājumi galveno konkurentu piedāvājumu cenas ziņā un tiek aprēķinātas uzņēmumu tirgus daļas. Izpētīta Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ietekme uz bezvadu telekomunikācijas nozari un apskatīti nākotne iespējamas izmaiņas no likumdošanas puses sakara ar viesabonēšanas tarifiem Eiropas Savienības ietvaros. Veikta analīze par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pētījums sakara ar Latvijā izmantotām tehnoloģijām bezvadu telekomunikācijas tirgū. Tiek apskatīti galveno spēlētāju uzņēmējdarbības finanšu pārskati un tiek aprēķināti finanšu radītāji, kuri raksturo uzņēmējdarbības efektivitāti. Zinātniski praktiskajā daļā tiek izstrādāts Hierarhijas modelis konkurētspējas novērtēšanai, ka arī tiek izvēlēti galvenie kritēriji, kuri lielākoties raksturo konkurētspēju bezvadu telekomunikāciju nozarē. Pamatojoties uz paveikto darbu tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bija izveidots secinājums, ka izstrādātājs modelis vadoties pēc hierarhijas analīzes metodes, var kvalificēt, gan kā uzņēmuma konkurētspējas noteikšanu, gan kā modeļi pēc kuras patērētājs izvēlas bezvadu pakalpojuma sniedzēju. Maģistra darba apjoms ir 104 lapaspuses. Maģistra darbā ir iekļauti 24 attēli, 24 tabulas, 55 literatūras avoti un 14 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, Bezvadu telekomunikāciju nozare, mobilie operatori, Hierarhijas modelis konkurētspējas novērtēšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness, wireless telecommunications industry, mobile operators, competitive hierarchy model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 06:48:09