Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “The Improvement of Customs Control Opportunities to Narcotic Substances”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents G.Maškovs, VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas vadītājs
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas”. Pēc neatkarības atjaunošanas 1991.gadā Latvijā, sakarā ar tās izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, gaisa un jūras satiksmi ar citām pasaules valstīm, kļūst par tranzīta zemi, caur kuru narkotikas vielas no Āzijas nokļūst Eiropā. Cauri Latvijas teritorijai tās tiek pārvietotas, izmantojot gan autotransportu, gan prāmjus un aviosatiksmi, pēdējā laikā arī starptautiskos kurjerpasta pakalpojumus. Pēc Latvijas iestāšanos ES un vēlāk arī Šengenas zonā ir pieaugusi narkotisko vielu nelegālā ievešana Latvijā pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām. Šajā sakarā narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošana ir svarīga un nepieciešama. Narkotisko vielu kontrabandas īpatsvars ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs ietekmē ekonomiskā situācija, un ir novērojama arvien aktīvāka privātpersonu iesaistīšanās narkotisko vielu kontrabandas pārvadājumos. Muitas politika balstās uz starptautisko un nacionālo likumdošanu muitas un tirdzniecības jomā. Viens no svarīgākajiem muitas institūciju uzdevumiem ir muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un vainīgo saukšana pie likumā noteiktās atbildības. Darba mērķis - noskaidrot narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas LR. Lai sasniegtu nosprausto mērķi, autors izvirzīja vairākus uzdevumus: 1. sniegt vispārēju narkotisko vielu raksturojumu; 2. izpētīt narkotisko vielu kontroles pasākumus Latvijas muitas iestādēs; 3. izpētīt narkotisko vielu nelegālās aprites novērtēšanas metodes Latvijas muitā 4. noteikt problēmas un noformulēt ieteikumus narkotisko un psihotropo vielu apkarošanā. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmā nodaļa veltīta teorijai. Autors pievērš uzmanību aspektiem saistītiem ar narkotisko vielu raksturojumu: tiek skaidrots narkotisko vielu jēdziens, aprakstīta narkotisko vielu vēsture un tiek dots narkotisko un psihotropo vielu iedalījums un raksturojums. Otrajā nodaļā aplūkota narkotisko vielu muitas kontrole. Tiek skaidrots muitas kontroļu jēdziens, pamatprincipi un veidi, aprakstītas narkotisko vielu muitas kontroles pasākumi Latvijā un narkotisko vielu aprite pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Darba trešā nodaļā veltīta LR muitas iestādēs cīņai ar narkotisko vielu pārvadāšanu apejot muitas kontroli. Tiek skaidroti sekojoši jēdzieni: muitas noteikumu pārkāpumu jēdziens un kontrabandas jēdziens. Tiek dota informācija par valsts politiku narkotiku apkarošanā, analizēta narkotisko vielu kontrabandas atklāšana un novēršana LR muitas iestādēs, tiek aprakstītas narkotisko vielu atklāšanas un novēršanas metodes, ka arī atspoguļoti problēmjautājumi un ieteikumi narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošanai. Darba apjoms 64lpp., izmantots 1 attēls un 2 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā 45 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Narkotisko vielu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā The Improvement of Customs Control Opportunities to Narcotic Substances
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 00:16:36