Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Elektroniskās komercijas sistēmu pielietošana uzņēmuma eksportspējas palielināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Increasing Exports of a Company using Electronic Commerce Systems”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Lekt. Ģ.Freibergs
Anotācija Diplomdarba autors Jānis Mačukāns izstrādāja darbu, kura temats ir „Elektroniskās komercijas sistēmas uzņēmuma eksportspējas palielināšanai”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt elektroniskās komercijas pielietošanas efektivitāti, lai paaugstinātu eksporta palielināšanas iespējas mazajoš ražošanas uzņēmumos. Darba mērķis ir izpētīt elektroniskās komercijas pielietošanas lietderīgumu, lai paaugstinātu eksporta palielināšanas iespējas mazajos ražošanas uzņēmumos. Diplomdarba pirmajā daļā tiek aplūkota elektroniskās komercijas definīcija un vēsture. Ir apkopotas elektroniskās komercijas priekšrocības izmantošanai uzņēmējdarbībā. Tiek pētīts elektroniskās komercijas pielietojums lietišķajā tirgū. Otrajā daļā tiek apkoptas eksporta palielināšanas tradicionālās metodes. Tiek aprakstītas nozaru uzņēmumu apvienības un valdību institūcijas. Sniegti ieteikumi kā rīkoties, apmeklējot mērķa valsti vai izmantojot personīgo kontaktu loku ārvalstīs. Otrās daļas noslēguma ir apkopoti eksporta periodikas un katalogu veidi. Trešajā daļā tiek raksturots uzņēmums, kurā veikts pētījums. Turklāt tiek veikta uzņēmuma SVID analīze. Tiek novērtēta konkurence lietišķajos tirdzniecības portālos. Ceturtā daļa sastāv no pētījuma gaitā veikto pasākumu rezultātu apkopojuma un salīdzinājuma. Turklāt ir veikta nozares uzņēmumu aptauja par elektroniskās komercijas sistēmu izmantošanu. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Darbā izmantotas 34 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi elektroniskā komercija, mazie uzņēmumi, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā electronic commerce, small entrepeneurs, export
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 00:03:06