Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas dienestu organizatoriskās struktūras ietekme uz to funkciju realizēšanu”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Customs Organizational Structure on its Functions”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents S.Kārkliņa- Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Par diplomdarba tēmu izvēlēta: „MUITAS DIENESTU ORGANIZATORISKĀS STRUKTŪRAS IETEKME UZ TĀ FUNKCIJU REALIZĒŠANU”. Šī pētījuma aktualitātes līmenis ir augsts, jo muitas dienests pēc savas būtības ir specifiska organizācija, ar dažādām un plašām funkcijām un mūsdienu pasaulē, globalizācijas, starptautiskās tirdzniecības apjoma pieauguma, starptautisko noziedzīgo tīklu un terorisma draudu iespaidā, tā funkcijas un mērķus ir pastiprināti jāizvērtē, lai reaģētu uz šīm izmaiņām. Šis darbs palīdz noskaidrot kā organizatoriskā struktūra ietekmē muitas dienestu funkciju realizēšanu, kas savukārt palīdz noteikt optimālāko organizatorisko struktūru, lai maksimāli efektīvi realizētu muitas dienesta funkcijas, ņemot vērā, gan iekšējos, gan ārējos faktorus, kuri ietekmē muitas dienesta darbu un spējīgi mainīt noteiktās prioritātes reaģējot uz tiem. Pētījuma objekts: Muitas dienests. Pētījuma priekšmets: Muitas dienesta organizatoriskā struktūra un funkcijas. Diplomdarba mērķis: autors nosaka muitas dienestu organizatoriskās struktūras modeļu ietekmi uz tā funkciju realizēšanu kā rezultātā, autors pēc savām domām, nosaka optimālāko organizatoriskās struktūras modeli. Autors ir veicis šādus uzdevumus darba mērķa sasniegšanai: analizējis vadības teorijas elementus, lai noskaidrotu, kas ir organizatoriskā struktūra un kāda ir tās ietekme un organizācijas funkcijām; noteicis ar kādiem vadības elementiem ir jābūt nodrošinātai organizācijai, muitas dienesta kontekstā, lai tā efektīvi realizētu savas funkcijas; novērtējis Latvijas, ASV un Krievijas muitas dienestu funkcijas un to efektivitāti un balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem noteicis kā muitas dienesta organizatoriskā struktūra ietekmē tā funkciju realizēšanu. Diplomdarbs sastāv no 64 lapām, 12 attēliem un 3 tabulām. Diplomdarba izstrādē tika izmantoti 28 informācijas avoti, kuri minēti bibliogrāfiskajā sarakstā. Secinājumos autors noteicis optimālāko muitas dienestu organizatorisko modeli. Diplomdarbā veiktais pētījums norāda, ka organizatoriskā struktūra un citi vadības elementi nepārprotami ietekmē muitas dienesta funkciju realizēšanu. Pie tam dažādu organizatorisko struktūru izvēle var ne tikai pastiprināt noteiktu funkciju realizēšanu, bet arī negatīvi atspoguļoties uz citām funkcijām. Ir novērojama spēcīga saikne starp to kādas ministrijas padotībā un ar kādiem citiem dienestiem ir apvienots muitas dienests, kas arī nosaka kādas funkcijas tiks visefektīvāk realizētas. Muitas dienests kā neatkarīga organizācija ir veids kā visoptimālāk realizēt visas muitas dienesta funkcijas un pielāgoties visātrāk mainīgajiem apstākļiem un prioritāšu maiņai.
Atslēgas vārdi Muitas dienests; organizatoriskā struktūra; muitas funkcijas; efektīva organizatoriskā struktūra; vadības teorija; fiskālā funkcija; aizsardzības funkcija; starptautiskā tirdzniecība;
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs department; organizational structure; customs functions; effective organizational structure;
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 23:57:50