Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jaunatnes politikas īstenošana Daugavpilī”
Nosaukums angļu valodā "Implementation of youth policy in Daugavpils"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.,T.Survilo
Recenzents Mg.oec., prakt. doc.L.Kamola
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Jaunatnes politikas īstenošana Daugavpilī”, darba autore – Nataļja Kezika, zinātniskā vadītāja - Dr.oec. Tatjana Survilo. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Jaunatnes politikas īstenošanu Daugavpilī, par pamatu ņemot Jaunatnes politikas regulējošus dokumentus, institūcijas, kuras nodarbojas ar Jaunatnes politiku un Jaunatnes politikas īstenošanas indeksu, kā arī sniegt priekšlikumus normatīvos dokumentos noteikto uzdevumu sasniegšanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā autore sniedz vispārējo Jaunatnes politikas raksturojumu, pamato tēmas aktualitāti ar cilvēkresursu demogrāfiskiem izaicinājumiem – migrāciju un cilvēku novecošanas tendenci, apskatot Eiropas Komisijas prognozēs par Eiropas demogrāfiskām izmaiņām. Pirmajā daļā ir aprakstīti Jaunatnes politikas virzieni un pamatprincipi, Jaunatnes politiku regulējošie dokumenti Latvijā un Eiropā, kā arī institūcijas, kuras ir iesaistītas Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā valsts līmenī. Otrajā nodaļā ir apskatīta un izanalizēta demogrāfiskā situācija Daugavpilī, apskatīta statistika tieši par jauniešu skaitu Daugavpilī un dati ir salīdzināti ar valsts statistiku. Tika izpētītas pieejamās izglītības iespējas Daugavpilī, nodarbinātības un bezdarba rādītāji, kā arī institūcijas, kuras īsteno Jaunatnes politiku Daugavpilī. Darba trešajā nodaļā ir izanalizēta Jaunatnes politikas īstenošana Daugavpilī, par pamatu ņemot Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināto rādītāju un salīdzinot to ar pārējo pašvaldību un Latvijas indeksu. Dziļāk apskatīti Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta īstenotie pasākumi un ieguldītie līdzekļi. Pamatojoties uz trešās nodaļās analizētiem datiem, maģistra darba ceturtajā nodaļā ir sniegti priekšlikumi jauniešu izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanai Daugavpilī, veicot jauniešu aptauju. Izvērtējot Jaunatnes politikas teorētiskus aspektus un salīdzinot tos ar reālo situāciju Daugavpilī, autore nonāca pie secinājumiem, ka jauniešiem trūkst informācijas par uzņēmējdarbības iespējam, tāpēc ar pašvaldības līdzdalību ir jāizveido Jauniešu Centrs, kur notiks semināri un lekcijas par uzņēmējdarbības pamatiem un cita veida palīdzība, tādā veidā uzlabojot nodarbinātības rādītājus nākotnē. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 49 informācijas avoti. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses. Darbā ietvertas 3 tabulas un 31 attēls. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: Jaunietis, Jaunatnes politika, īstenošanas indekss, Jaunatnes likums, Daugavpils, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments, uzņēmējdarbība.
Atslēgas vārdi Jaunietis, Jaunatnes politika, īstenošanas indekss, Jaunatnes likums, Daugavpils, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Youth policy, youth wellbeing index, the Law on Youth, Daugavpils, Youth Department of Daugavpils City Council, business, youth
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 23:10:24