Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko pasta sūtījumu saņemšanas nosacījumu pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Conditions of Receipt of International Postal Consignments”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Muitas maksājumu administrēšanas situācijas analīze un procesa pilnveidošana”. Viena no muitas galvenajām funkcijām ir fiskālā funkcija, tādējādi muita nodrošina muitas nodokļu, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļu pareizu aprēķināšanu, iekasēšanu un veic nodokļu samaksas kārtības un termiņu ievērošanas kontroli. Muitas maksājumu nomaksa veicama brīdī, kad preces tiek laistas brīvā apgrozījumā, tādējādi nodokļu samaksa pareizajā valsts budžeta ieņēmumu kontā noteiktā apjomā un noteiktā termiņā ir īpaši svarīga, jo nesaņemot maksājumu valsts budžetā, preces netiek laistas brīvā apgrozījumā, tādējādi kavējot preču plūsmu. Tā kā muitas maksājumu iekasēšanai jābūt korektai, un, ievērojot noteiktos termiņus, svarīgs faktors ir nodokļu iekasēšanas un uzskaites procesa vienkāršošana, kas veicinātu labprātīgu nodokļu nomaksu. Šobrīd muitas nodokļu ieņēmumu uzskaite un iekasēšana notiek 33 valsts budžeta ieņēmumu kontos, kas rada ievērojamu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, kuri nereti pieļauj kļūdas maksājumu veikšanā, kā arī nodokļu ieņēmumu administrētājiem, jo ir jāveic ievērojams manuālā darba apjoms kļūdaini veikto maksājumu apstrādei. Darba pētāmais objekts ir muitas maksājumu administrēšanas process. Savukārt priekšmeti – valsts budžeta ieņēmumu struktūra, muitas maksājumu administrēšanas normatīvais regulējums un nodokļu administrēšanas izmaksas. Darba mērķis ir veikt muitas maksājumu administrēšanas procesa analīzi un sniegt priekšlikumus esošā procesa izmaiņām, lai samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un administrācijai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izpētīt nodokļu administrēšanas pamatprocesus; • izpētīt normatīvo regulējumu nodokļu administrēšanas kārtībai Valsts ieņēmumu dienestā; • izpētīt nodokļu maksājumu iekasēšanas procesu valsts budžeta ieņēmumu kontos; • izpētīt valsts budžeta ieņēmumu kontu izveides kārtību; • analizēt muitas maksājumu administrēšanas procesus; • raksturot muitas maksājumu būtību un galvenās iezīmes; • uzskaitīt muitas maksājumu samaksas termiņus un kārtību; • analizēt saņemto muitas maksājumu uzskaites procesu; • veikt nodokļu administrēšanas procesu salīdzinājumu starp Baltijas valstīm; • izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus esošā muitas maksājumu administrēšanas procesa pilnveidošanai. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatītas nodokļu administrēšanas pamatnostādnes, izpētīta likumdošana un muitas maksājumu iekasēšanas un uzskaites process. Otrajā daļā tiek analizētas problēmas un trūkumi muitas maksājumu administrēšanas procesā. Trešajā daļā darba autore piedāvā risinājumus esošā procesa uzlabošanai un veic piedāvāto risinājumu savstarpējo analīzi. Rezultātā tiek izvēlēts viens no darba autores piedāvātajiem variantiem un analizētas nepieciešamās darbības tā ieviešanai. Kā novitāte darbā izstrādāta sistēma muitas maksājumu iekasēšanai un administrēšanai, kā arī izstrādāti priekšlikumi veiksmīgai tās ieviešanai, uzlabojot un vienkāršojot esošo muitas maksājumu administrēšanas procesu. Maģistra darbs sastāv no 80 lappusēm, 15 tabulām, 9 attēliem un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Starptautisko pasta sūtījumu saņemšanas nosacījumu pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Conditions of Receipt of International Postal Consignments
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 21:37:41