Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģija un virzieni”
Nosaukums angļu valodā “Development Strategy and Directions for Fisheries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A. Orlovska
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Diplomdarba tēma – „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstības stratēģija un virzieni”. Diplomdarbā ir atklātas Latvijas zivsaimniecības attīstības problēmas un nozares izaugsmes iespējas, ka arī noteikti Latvijas zivsaimniecības uzņēmumu potenciāli iespējamie jaunie noietu tirgi zivju produkcijas realizēšanai. Ņemot vērā ekonomisko situāciju ārvalstu tirgos, Latvijas zivsaimniecības uzņēmumiem būtu jāmeklē zivju produkcijas realizēšanas iespējas galvenokārt Eiropas valstīs un kaimiņvalstu tirgos. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Latvijas zivsaimniecības uzņēmumiem, būtu jāpaplašina zivju produkcijas eksports uz Norvēģiju, Īriju, Nīderlandi, Portugāli, Rumāniju, Baltkrieviju un Lietuvu, jo tieši šīm valstīm pēc autores veiktiem aprēķiniem bija piešķirts lielākais zivju produkcijas eksporta potenciāls. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām: Pirmajā nodaļā ir veikta Latvijas zivsaimniecības tirgus izpēte. Tajā ir veikts īss nozares vēsturisks apraksts, izpētīti tirgus dalībnieki un struktūra, veikts tirgus pētījuma procesa apraksts, izstrādāts darba teorētiskais pētīšanas modelis. Otrajā nodaļā ir izpētītas Latvijas zivsaimniecības nozares attīstības tendences un veikta zivsaimniecības produkcijas eksporta analīze. Trešajā nodaļā ir izpētītas Latvijas zivsaimniecības uzņēmumu jaunu tirgu apgūšanas iespējas, apzināti iespējamie jauni eksporta tirgi un zivsaimniecības nozares turpmākās attīstības tendences. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms veido 58 lappuses, tajā iekļauti 40 attēli, 8 tabulas, 2 formulas un 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi zivsaimniecības nozare, eksports, kvotas, tranzīts
Atslēgas vārdi angļu valodā the fisheries sector, export, quotas, transit
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 20:24:12