Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pārstrādes muitas procedūru kontroles pilnveidošanas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving Control of Inward Processing Procedure”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Gadsimtiem ritot, pasaulē ir vērojams augsts attīstības līmenis ražošanas sfērā un mūsdienās uzņēmējdarbībā ražošana nav sveša lieta. Dažādās pasaules valstīs ir uzņēmumi, kuri spēj veiksmīgi saražot kādu noteiktu preces veidu, izejvielas iegūstot, turpat savā valstī, taču šāda parādība šodien ir vērojama salīdzinoši reti. Ne tikai tāpēc, ka valstī nav iespējams iegūt resursus ražošanai, bet arī to iespaido dažādi ekonomiskie faktori, piemēram, dārgas izmaksas par ražošanas resursu iegādi, tāpēc tiek meklēta iespēja šos resursus iegādāties par zemākām cenām kādā citā valstī un tos importēt, lai saražotu preci, kura iekšējā tirgū kļūtu konkurētspējīgāka. Kā arī pēc ražošanas galaprodukts var tikt eksportēts uz citām valstīm, līdz ar to šādā gadījumā ir iespējams piemērot muitas pārstrādes procedūras, lai vienkāršotu minētās darbības ķēdi un lai naudas līdzekļi visu laiku netiktu pārskaitīti no uzņēmēja konta valsts kontā un atpakaļ, piemērojot precei nodokļu atmaksu izvešanas gadījumā. Mūsdienās uzņēmēji muitas pārstrādes procedūras izmanto ļoti bieži, jo tās uzņēmējiem sniedz labas biznesa iespējas un spēju konkurēt starptautiskajā tirgū. Pasaules starptautiskais tirgus tiek regulēts un kontrolēts, ar ko lielākajā mērā nodarbojas Pasaules Tirdzniecības organizācija un Pasaules Muitas organizācija, kā arī reģionālā līmenī par to gādā Eiropas Savienība. Latvijā izplatītas tikai divas no trijām muitas pārstrādes procedūrām, kas ir ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei, un savukārt netiek izmantota ievešana pārstrādei muitas kontrolē. Preces, kuras tiek izmantotas pārstrādē, izmantojot kādu no muitas pārstrādes procedūrām, kontrolē Valsts ieņēmumu dienesta pārraudzībā esošais muitas dienests. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt muitas pārstrādes procedūru kontroles pilnveidošanas iespējas un dot iespējamos risinājumus kontroles pasākumu uzlabošanā. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Vispārēji apskatīt un analizēt starptautisko tirdzniecību pasaulē. 2. Izpētīt kā starptautiskā tirdzniecība tiek regulēta pasaules, reģionālajā un nacionālajā līmenī. 3. Izpētīt un analizēt Muitas režīmus ar ekonomisko iedarbību Latvijas muitas teritorijā. 4. Noskaidrot un analizēt muitas pārstrādes procedūru kārtību Latvijā. 5. Izpētīt un analizēt pārstrādes procedūru kontroles nepilnības Latvijā. 6. Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus par muitas pārstrādes procedūru kontroles pilnveidošanas iespējām Latvijā. Pirmā nodaļa satur starptautiskās tirdzniecības pirmsākumus, mūsdienu darbības un statistikas datus, kā arī tiek aprakstītas organizācijas, kas vislielākajā mērā saistītas ar starptautisko tirdzniecību un tās regulēšanu. Otrajā nodaļā tiek izklāstīta Latvijas muitas darbība, tās funkcijas un muitas procedūru veidi. Trešajā nodaļā tiek pētītas un analizētas problēmas, kuras saistītas ar muitas pārstrādes procedūru kontroli. Pētījuma ietvaros pārstrādes procedūras apskatītas nevis atsevišķu darbību ietvaros, bet kā ekonomiskās muitas procedūras, izvērtējot to kontroles procesu iespējamos riskus. Darbs sastāv no sešdesmit sešām lapaspusēm, kurās ir trīs nodaļas, astoņpadsmit apakšnodaļas, divi trešā līmeņa virsraksti, ievads, bibliogrāfiskais saraksts, secinājumi un priekšlikumu, trīs tabulas, četri attēli un viens pielikums.
Atslēgas vārdi Muitas pārstrādes procedūras
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom processing procedures
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 18:48:58