Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Valsts atbalsts eksporta veicināšanai zivsaimniecības nozarē Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "National Aid for Export Promotion in the Fishery Sector in Latvia"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Asoc.prof. V.Skribans
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autors Ainis Kalniņš izstrādāja darbu, kura temats ir „Valsts atbalsta instrumenti Latvijas eksportspējas veicināšanai”. Diplomdarba mērķis ir, izvērtējot Latvijā darbojošās eksporta atbalsta programmas, uzņēmēju izmantotos eksporta veicinošos pasākumus, izstrādāt priekšlikumus valsts institūcijām un uzņēmējiem eksportspējas veicināšanai, eksporta apjomu palielināšanai un uzlabošanai. Eksports ir viens no svarīgākajiem ekonomiskās izaugsmes raksturojošiem kritērijiem valstī. Tādēļ valstu valdības un institūcijas savu kompetenču ietvaros īsteno eksporta politiku, eksporta atbalsta programmas un pasākumus, lai veicinātu uzņēmumu eksporta aktivitātes. Diplomdarbā tika analizēti statistikas dati par laika posmu no 2008.gada līdz 2014.gadam, izpētīta un apkopota publiski pieejamā informācija par Latvijas valsts institūciju atbalsta programmām eksportspējas veicināšanā. Lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli par Latvijas valsts atbalsta pasākumiem eksporta veicināšanā, kā arī par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem starptautiskajos tirgos, diplomdarba ietvaros tika izmantota anketēšanas metode. No 210 izsūtītām anketām Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem, aizpildītas atpakaļ tika saņemtas 41, kuras pētījuma ietvaros tika analizētas un rezultāti atspoguļoti diplomdarbā. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 10 tabulas un viens pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantotas 41 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi eksporta veicināšana, valsts institūcijas, atbalsta instrumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā export facilitation, state institutions, aid instruments
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 15:51:19