Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku novērtēšana zāļu apritē”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Customs Risks related to Circulation of Medicinal Products”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma: Muitas risku novērtēšana zāļu apritē. Zāļu aprites jomā var identificēt vairākus muitas riskus. Viens no galvenajiem muitas dienestu riskiem zāļu aprites jomā ir tādu zāļu ievešanu valsts teritorijā, kas var apdraudēt cilvēku drošību un veselību, kā arī apkārtējo vidi. Lai spētu efektīvi izmantot esošos resursus, muitas dienesti veic riska analīzi un, balstoties uz tās, novirza resursus uz potenciāli bīstamo zāļu kravu vai sūtījumu kontroli. Pētījuma objekts ir muitas risku, kas saistīti ar cilvēkiem paredzēto zāļu apriti, noteikšana un novērtēšana. Pētījuma priekšmets ir eksistējošie kontroles pasākumi un to nepilnības zāļu aprites jomā. Diplomdarba mērķis ir identificēt muitas riskus, kas saistīti ar cilvēkiem paredzēto zāļu apriti un analizēt risinājumus, kas varētu uzlabot muitas kontroli šajā jomā. Darba mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: 1. aplūkot vispārējo informāciju par zālēm, par zāļu apriti un muitas lomu šajā jomā; 2. izpētīt kā tiek regulēta zāļu aprite saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 3. veikt muitas risku zāļu jomā identifikāciju un novērtēšanu; 4. apskatīt un izanalizēt eksistējošos kontroles pasākumus, kas saistīti ar zāļu apriti; 5. sniegt priekšlikumus zāļu aprites muitas kontroles pilnveidošanai. Diplomdarbā ietilpst ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pirmajā daļā raksturotas zāles, to klasifikācija, kā arī statistiskie rādītāji par zāļu eksportu un importu Latvijā. Otrajā daļā ir raksturots Latvijas Republikas normatīvais regulējums saistībā ar zāļu marķēšanas un aprites kārtību. Trešajā daļā ir aprakstīts muitas risku pārvaldības process un identificēti un novērtēti ar zāļu apriti saistīties muitas riski. Ceturtajā daļā ir raksturoti eksistējošie muitas kontroles pasākumi zāļu apritē jomā. Diplomdarba praktiskā nozīme ir priekšlikumu izstrādāšana, ar kuru palīdzību varētu uzlabot kontroli zāļu aprites jomā. Diplomdarbs sastāv no 4 daļām, 65 lpp., 26 attēliem, 14 tabulām un diplomdarba tapšanā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Muitas risku novērtēšana zāļu apritē
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Customs Risks related to Circulation of Medicinal Products
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 13:21:23