Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of the Real Estate Tax in the Local Government Budget in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija No nodokļu maksātāju viedokļa, nodokļu samaksa vai ieturēšana, nepārzinot nodokļu sistēmu, tās mērķus un vajadzības var radīt neuzticību un vēlmi izvairīties no nodokļu samaksas. Valsts iedzīvotāji var neprecīzi uzrādīt savu darba algu, lai samazinātu maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmums var veikt nelegālo optimizāciju, lai izvairītos no uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas. Savukārt, fiziskas un juridiskas personas nevar apiet nekustamā īpašuma nodokli. Tāpēc nekustamā īpašuma nodoklis ir aktuāls un analizējams nodokļa veids, kura objektu nevar pārvietot vai paslēpt. Diplomdarba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetā”. Pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetā. Darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts kopbudžetā, pašvaldības konsolidētajā budžetā, kā arī Jūrmalas un Rēzeknes pašvaldību budžetos. Diplomdarba uzdevumi ir sekojošie: iepazīties ar likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli”, ar nekustamā īpašuma nodokļa saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem un nekustamā īpašuma nodokļa būtību un nozīmīgumu pašvaldības ieņēmumos, iegūt jaunāko informāciju, kas saistīta ar dažādām izmaiņām nodokļa likumdošanā, salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas pēdējos gados, analizētnekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvaru valsts kopbudžetā, pašvaldības konsolidētajā budžetā, Rēzeknes un Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju. Diplomdarba uzdevumi ir īstenoti, pielietojot informācijas vākšanas un sistematizēšanas metodi, statistiskās analīzes metodi, tas ir, relatīvo lielumu aprēķināšanas metodi, vēsturiskās pētīšanas un salīdzināšanas metodi. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas autoru grāmatas, ārvalstu autoru grāmatas, kā arī Latvijas un ārvalstu elektroniskie resursi, valsts un pašvaldību budžeta gada pārskati. Statistikas datu iegūšanai par nekustamā īpašuma nodokli darba autore izmantoja Valsts kases, Valsts zemes dienesta un Finanšu ministrijas publiski pieejamos datus interneta resursos. Diplomdarba teorētiskā un praktiskā vērtība ir apkopotie dati, aprēķinātie rādītāji, secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmatot tālākajā nekustamā īpašuma nodokļa izpētē un administrēšanas uzlabošanā. Diplomdarbs sastāv no 64 lapaspusēm un sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīti Latvijas nodokļu vēsture un būtība, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa raksturojums. Otrajā daļā tiek apskatītas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumi. Trešajā daļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa loma valsts kopbudžetā, pašvaldības konsolidēta budžetā, Jūrmalas un Rēzeknes pašvaldību budžetos. Diplomdarba izstrādāšanas gaitā tika izveidoti 14 attēli, 20 tabulas, 1 pielikums un izmantoti 39 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, pašvaldību budžets, valsts budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā tax, the real estate tax, local government, state budget
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 13:07:26