Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving Company’s Solvency”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Darba autores izvēlētais temats ir Uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanas iespējas. Autores darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma „X” bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par trīs secīgi sekojošiem, pilniem gadiem (2011.,2012. un 2013.), kā arī analizēt datus, no bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina, kas ietekmējuši uzņēmuma maksātspējas rādītājus un līdz ar to samazinājuši uzņēmuma likviditāti un maksātspēju, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus maksātspējas paaugstināšanai. Šī mērķa sasniegšanai darba autore izvirzījusi šādus uzdevumus: 1. Izpētīt teorētisko pamatojumu par darbā pielietojamajiem terminiem un apskatāmajām tēmām, kā, piemēram, maksātspēja, likviditāte, faktorings utml.; 2. Izpētīt bilances datus; 3. Izpētīt peļņas vai zaudējuma aprēķina datus; 4. Veikt uzņēmuma maksātspējas analīzi; 5. Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanai. Darba autore darbu ir sadalījusi četrās daļās. Pirmā daļa ir teorētiski pamatojumi un definīcijas, otrā daļa ir uzņēmuma attīstības analīze trīs gadu periodā, trešā daļa ir jau konkrētāku rādītāju apskatīšana, lai spētu izvērtēt, kuru rādītāju pozīcijas ir jāuzlabo, lai uzlabotu uzņēmuma maksātspēju un ceturtā daļā ir praktiskie aprēķini, lai nonāktu pie diplomdarbā noteiktā mērķa. Analīzes rezultātā darba autore ir nonākusi pie secinājuma, ka uzņēmumam vairāk jāpievērš uzmanība savām izmaksām, konkrēti šajā gadījumā tās ir administrācijas izmaksas, kas pieaugušas nesamērīgi ar apgrozījuma kritumu. Tāpat uzņēmums ilgu laiku neko nav darījis lai atgūtu parādus no pircējiem un pasūtītājiem, tā rezultātā darbā tika izpētīts faktoringa vai mikrokredīta nepieciešamību uzņēmuma maksātspējas paaugstināšanai, kā arī uzņēmuma attīstībai. Darbs sastāv no 61 lapaspusēm, tajā ir 12 formulas, 26 tabulas, 11 attēli un 4 pielikumi, un tā izstrādāšanai autore izmantoja 20 avotus – speciālo literatūru (grāmatas, interneta resursi, lekciju konspekti) un uzņēmuma „X” nepublicētos materiālus.
Atslēgas vārdi uzņēmuma maksātspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Company Solvency
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 12:28:12